Vinovăție și Iertare?

„THE GATES OF THE SUN : Some say the body is the grave of the soul…The Orphic poets seem to have invented this idea, they believed that the soul undergoes punishment for its sins, and that the body is the prison in which it is incarcerated… until the sentence is served. In the Timaeus we learn that, each soul is assigned to one Star… whoever lives out his appointed time well returns to their home star and lives a blessed and congenial life.” – Platon, Cratylus, Timaeus, 4oob-c – Citat în Peter Mark Adams – The Game of Saturn-Scarlet Imprint (2018)

„PORȚILE SOARELUI : Unii spun că trupul este mormântul sufletului… Poeții orfici par să fi inventat această idee, ei credeau că sufletul este pedepsit pentru păcatele sale și că trupul este închisoarea în care el este încarcerat… până la executarea pedepsei. În Timaeus aflăm că, fiecare suflet este alocat unei singure stele… oricine își trăiește bine timpul stabilit se întoarce la steaua natală și trăiește acolo o viață binecuvântată și plăcută.”

Oare chiar așa să fie?

De la numita cădere din Rai, complexul de vinovăție a fost profund inSUFLAT în SUFLETUL omului. Păcatul vine la PACHET cu pedeapsa pe de o parte, pe de altă parte cu dorința de izbăvire prin IERTARE. Și acest lanț al slăbiciunilor ține fenomenul încarnării funcțional între aceeași parametri: păcat-pedeapsă-mântuire. El generează deopotrivă și mult pomenitul triunghi amoros (!) agresor-victimă-salvator! Doar că, la situația fericită de mântuire nu prea se ajunge astfel încât salvatorul va deveni la rândul lui, mai devreme sau mai târziu, fie victimă, fie agresor. De ce? Din cauza dorinței irezistibile de răzbunare a părții lezate, care crede că este DREPTUL ei să preia rolul UNIVERSAL de a face dreptate.

Din perspectiva Tarotului de Marseille, sursa poveștii se află în arcana VI a Îndrăgostitului, în care cele 3 POSTuri justițiare sunt preluate rând pe rând de toate cele 3 personaje, fiecare trăindu-și alternativ propria sa experiență în toate cele 3 ipostaze. Și cum tocmai traversăm anul Îndrăgostitului sub sabia Justiției divine (20+24=2+6), arhetipurile implicate, 2 principii feminine CONTRA unuia masculin, vor fi intens activate. Iar cu Pluto traversat în Vărsător de ziua Lumii XXI din luna Magicianului, deci bine instalat la porțile Raiului, pe care le patrulează tot anul, intrările și ieșirile vor fi riguros controlate. Nimic nu scapă cenzurii sale neînduplecate.

Și deci ce ar fi de făcut?

Suitele vinovăției și ale iertării se desfășoară în planul fizic INFERIOR, i-am putea spune infernal, între arcanele de la 6 la 9, 69, de la Îndrăgostit la Eremit, de la familie la însingurare, de la Om la DumneZeu. Dacă pornirea se face prin Îndrăgostit, soluția, altfel spus CHEIA, se VĂDește în capul și la mâna Eremitului. La cap are FELINARUL, în mână are FEMEIA. Iar Eremitul privește în SPATE pentru ca ERO(S)UL să poată merge înainte. Și El arată că niciunul dintre cele 3 POSTuri nu ar fi dezirabilă, pentru că oricare dintre ele le generează pe celelalte 2 și trece prin balanța Justiției agățată de o PANĂ! Iar pălăria țuguiată a Magului, ce iese dintre faldurile însîngerate, cu 9 labe de gâscă ornamentată, țintește spre o inimă ALBastră! Așa că atât vinovăția cât și iertarea nu fac decât să perpetueze programul. Mult elogiata iertare consfințește vinovăția, ele fiind de altfel intercondiționate. ÎNTELEGEREA ar fi singura cale de evadare din acest sistem punitiv. Înțelegerea se dobândește prin experiență. Copacul cunoașterii binelui și răului se cunoaște după ROADE. Cele stricate sunt PREdestinate să fie aruncate. Iar Justiția aparține Fecioarei și se ameliorează prin HRANĂ! Atunci când în loc să cântărească vinovății în talerele ei, cântărește și înlocuiește fructele mâniei cu cele ale iubirii, vindecarea începe să se producă. Bolile sufletului se tratează cu INSPIRAȚIE, bolile spiritului cu cunoaștere iar bolile trupului prin alimentație!

Ascultați și luați aminte la vocea Îndrăgostitului:

greșelile nu se neagă, se recunosc pentru a nu mai fi repetate,

tristețile nu se deplâng, se îmbrățișează,

iubirile nu se îndepărtează și nu se aleg, se integrează!