Țara Îndrăgostitului

Trebuia să fie anul Îndrăgostitului, ca să înțeLEG legăTURA dintre cele 3 spații arhetipale de creație: ARDealul, MOLdova și VALahia … ori VALhal(i)a? 2 feminine așezate de-o parte și de alta unei ÎNĂLȚIMI masculine, IO(AN) ori eON, ca o ÎMPĂRĂție înconjurată de (ț)ARCul muntos sau LANȚUL CARpatic ca un ȘARPE! În vreme ce Mar(e)a se întinde la șes. Pe-un picior de plai, pe-o GURĂ de RAI… s-a născut o poveste.

Tărâmul sacru al zeilor nordici, Valhalla era condus de Odin. Un procedeu comun în hermeneutică, pentru ascunderea cunoașterii, era anagramarea. Astfel Odin ar putea reprezenta anagrama mai bătrânului Dion. La greci, orașul zeilor de la poalele Olimpului se numea Dion dar în sens general Dion era apelativul ZEULUI și, în limbile de origine latină, reprezenta sursa lingvistică străveche a modernului Dumne-Zeu (Dio, Dieu). Sufixul -on semnifica ființă, regăsit fiind în conceptul gnostic de eon, ființa eternă, atemporală. Iar prefixul di- sau bi- indica dualitatea. Așa că, înțelesul cuvântului Dion ar fi putut fi și ființa cu 2 fețe sau cu 2 aspecte, preluată în mitologia romană sub forma zeilor Di-Anus, anul între trecut si viitor și Di-Ana, luna între cele 2 faze, nouă și plină. La greci, viața era denumită bi-os iar lipsa ei a-bio-ton! Adică înafara dualității viața înceta să existe! Din altă perspectivă, Dion ar face trimitere și la Dionisus, zeul traco-daco-get care a contaminat tragismul și sobrietatea mitologiei greacești cu misterele lui extatice. Zeul I-Sus și-a făcut însă drum sinuos și enigmatic prin istorie până în zilele noastre, într-o formă însă greu de recunoscut.

Și deci deschid harta României, cea de la 1918, când SoareleXVIIII  și Luna XVIII i-au ținut cununa, și văd:

– zodia Racului cu Îndrăgostitul activ pe 3 case: ACASĂ, pe iubire-creativitate și SERVICIU, unde Pluto retrograd a răpid judecata (Jupiter) instituind LEGEA marțiană a morții, în timp ce Marte, la braț cu Ceres, de pe partea opusă a cercului, închiși amândoi între zidurile Casei Dumnezeu, deschid FOCUL și SECERĂ fără milă ȚĂRAnii mamei terestre

– pe arcana Temperanței XIIII, în Săgetător, Nodul Nord la 13gr conjunct cu Mijlocul Cerului va fi transFIGURAT de Venus după ce reușește să iasă din războiul solar (Antares conjunct Soare la grad JUSTITIAR perfect, 8); ca urmare Psyche-reînSUFLEțită, la ordinele lui Neptun retrograd, este eliberată din infernul diabolic și condusă ACASĂ de Hermes, aflat la ceas de urgență, al 24-lea, al Îndrăgostitului (gr 29)

– Uranus ascuns ACASĂ în RAI, în SECRET conjunct cu ascendentul, așteaptă momentul potrivit să răSARĂ la lumină, dezvăluind TOT adevărul uitat, în ciuda lui Saturn, care încearcă să-i suprime vocea, la fel ca altădată, în vremuri imemoriale

Și deci suntem în anul Îndrăgostitului, de ziua sortită a Temperanței, pe arcana destinului ȚĂRII, cu puțin înainte de marele portal din luna Magicianului, 24.01.2024. Cu exact 165 de ani în urmă, la 24.01.1859, sub semnul TEMPERANȚEI (5+9=14) din secolul Lunii, cele 2 FEȚE ale Măriei, MOLdova și VALahia, PACTizau și realizau mica unire, în timp ce Îndrăgostitul trona la răsăritul iubirii lor; iar Nodul Nord, în Vărsător, pe grad de urgență, 29, prefigura mult așteptata întoarcere în Rai!

Dar Lumea venusiană (29gr) mai avea de așteptat până acolo, căci tocmai recădea în SERVICIUL Diavolului, gata să se prăbușească în gaura neagră din centrul Universului (GC) iar Psyche, Ana lui Manole, mai era încă odată zidită în Casa Dumnezeu. Căci Eros, aflat la 24gr! în casa iubirii din Scorpion, trimitea săgeata otrăvită a arcanei fără nume FIX în inima Îndrăgostitului de viață, răsturnându-l în m(o)arte (Vertex) fără putință de scăpare! Deocamdată… Căci din urmă vine Luna XVIII la 18gr pe Balanță, cu MARE PUTERE și nu se știe ce CAR de luptă ar putea răsturna iremediabil și definitiv, împrăștiind toți bolovanii lui Sisif, cândva, la timpul potrivit.

Așa că mai sunt eXact 10 zile până ce vine primul lui portal din anul Îndrăgostitului, în luna Magiei, cu surprize, surprize…