Soarta Destinului

Și tot așa trecem de la o zi la alta, bărci împinse de curent, împinse fără încetare tot mai înapoi, spre trecut.”  ~ Scott Fitzgerald în Marele Gatsby ~

În Tarot, arcana de la Nodul Nord al destinului se va afla mereu la 10 arcane distanță de arcana Nodului Sud. Altfel spus drumul destinului unui personaj pe scena Lumii este DETERMINAT în Tarot de arcana X, Roata Fortunei  care ar fi un simbol al sorții.  Și ca în orice altă situație, adunând în mod repetat arcanele implicate, putem obține un traseu extrem de interesant. Să spunem că avem un personaj cu NS pe arcana VI a Îndrăgostitului, situată în casa 7 a partenerilor. Suita sortită a destinului, derivată din relația cu Roata Fortunei duce la arcana XVI a Casei Dumnezeu, situată la Nodul Nord pe casa 1. Iar în continuare traseul cuprinde:

6+10=16+10=26=8+10=18+10=28=10+10=20+10=30=3+10=13+10=23=5+10=15

  +10=25=7+10=17+10=27=9+10=19+10=29=11+10=21+10=31=4+10=14+10=24=6

Se observă un punct critic, de răscruce situat pe arcana Diavolului XV de la finalul primei secvențe, arcană împărțită în astrogramă între casa 11 a prietenilor și 12 a secretelor. Prin urmare Îndrăgostitul s-a transformat la un moment dat în Diavol iar atunci când Nativul se împrietenește cu el, fără frică, resentimente sau vinovății, ca să înțeleagă ce are să-i arate, un mare secret ascuns peste Timpuri, ar putea fi în sfârșit desCIFRAT și rezolvat spre eliberarea Îndrăgostitului, cu Erosul lui bolnav, prins între zidurile Casei Dumnezeu.

Arcana Roții Fortunei este împărțită între casa 8, a morții și renașterii și casa 9 a filozofiei de viață. Deci soarta avatarului Împărătesei și întoarcerea ei acasă, depinde de capacitatea de transformare, de dorința ei de eliberare de un trecut traumatic și puterea de a-și schimba radical filozofia de viață, așa încât să întoarcă roata spre țărmuri mai prietenoase! În orice caz, anul 2023 poate să fie esențial la finalul primei secvențe de destin, pentru întâlnirea cu Diavolul personal.

Un aspect important în acest algoritm este că adunarea Roții Fortunei se va face întotdeauna la arcana de valoare numerică mai mică, indiferent dacă aceea se află la NS sau la NN. Însă această poziționare este relevantă în economia jocului. Pentru că, atunci când suita începe cu NS, înseamnă că orientarea spre înțelegerea trecutului va fi mai importantă în viața respectivă decât orientarea spre destinație. În situația inversă, orientarea spre înțelegerea trecutului din perspectiva prezentului este determinantă pentru îndeplinirea destinului.

Pe linia destinului, EXCEPȚIE notabilă de la rigorile SORȚII fac arcanele Justiției VIII și Eremitului VIIII (NS-NN), la care, băgați BINE de SEAMĂ, diferența o face arcana Spânzuratului XII! Pe axa Fecioară – Pești, arcanele corespondente sunt Justiția VIII – Judecata XX (8+12=20) și Eremitul VIIII – Lumea XXI (9+12=21)! Dar… în casa din astrogramă luminată de Lună XVIII (8+10=18) și, respectiv, Soare XVIIII (9+10=19), nativii beneficiază de protecție divină.