O-RA, închisoarea Sofiei

În prezentarea de la recentul Congres de Numerologie, Anatol Basarab descria NEnumărul 0 ca pe o „gaură neagră”, nimicul, vidul, GOLUL care era aVID să fie hrănit, care atrăgea și înghițea totul, inclusiv lumina. Și cu ce URMA să fie umplut? Cu suferință, spunea dânsul! În sistemul de calcul binar, specific inteligenței artificiale, seriile numerologice sunt formate exclusiv din 1 și 0. În această interpretare duală, în sens simbolic, 1 stabilizează, înalță și determină evoluția spirituală, în timp ce 0 destabilizează, coboară în planurile inferioare, până la nivelul material și CAUZEAZĂ suferință. Într-un calculator, orice număr din sistemul zecimal este convertit în binar pentru a se putea opera cu el. Întreaga lume virtuală este creată doar din aceste 2 valori, 0 și 1, din cantitatea, ordinea și proporțiile dintre ele. Și atunci, structura acelei lumi arată exact ca în filmul Matrix, formată fiind dintr-o succesiune neîntreruptă de 0 și 1, într-o perpetuă mișcare. Așadar, spre exemplu, numărul 5 apare codificat în 101, unde doi de 1 încadrează și închid un 0. Și este și numărul CAMEREI în care NEO, modernul NOE, EROUL din mintea universală NOUS, visează că este pus să aleagă între pastila roșie a AMINTIRII și cea albastră a UITĂRII. Dar dacă de fapt ar fi exact invers, ca TOT ce se înTÂMPLĂ în oglinzile de sub Soare? Simbolistica evident că ar asocia roșu cu masculin, 1, căldura, acțiunea dar și focul iadului iar albastru cu feminin, 0, pacea, seninătatea și răcoarea cerului înSUFLEțit de ROZA VÂNTURILOR.

Și mai spunea Anatol Basarab că 0 reprezintă o graniță, o barieră. Bineînțeles că toată această poVESTE m-a dus din NOU cu gândul la căderea Sofiei, EON-ul FEMININ al înțelepciunii din filoSOFIA gnostică. Și iată ce interesante aspecte au ieșit la iveală. Deci, de ce a fost pedepsită Sofia înțelepciunea? Conform mitului, înCERCU-I-REA ei de către arhontele (H)O-RUS s-a produs ca urmare a îndrăznelii ei de a înCERCa să-și cunoască O-RI-GI-NEA! În CERC cu EA că e REA! Atrasă de propriul SOARE, al DURerii DORinței, a căzut în uitare, a fost maniPULAtă SĂ FIE înVÂRTITĂ neîncetat în O-RA sau HO-RA lui; într-o debusolantă agonie mentală și-a pierdut O-RI-en-TA-REA. Căci FusURILE ORA-RE îmPART PLANeta din Lumea EI în felii! Știm că în multe limbi și culturi, RA a deNUMIT SO-RE-LE, timpul CIRCular al celor 24 (6 numerologic) de O!!!-RE ale Îndrăgostitului! În VREME ce LUNA ascunde ANUL (citită inVERS), timpul extins DINCOLO de moARtea LUI! NUME-(o)roloGIA și ast(o)roloGIA sunt ȘTIInțe RA-ȚIOnale, so-la-RE, ce măSOARĂ UNI-VERSUL GEEI (sau Giei) cu precizie și RI-GU-ROzitate. Pe de altă parte, TAROtul, mitoloGIA și alchiMIA sunt ARte și, deși includ în parte ȘTIInțe, ajung mult mai depARte, în planurile transcendentale, unde măsuRĂtorile încetează și se întinde misterul ca un ARC înVĂLuiTOR deasupRA cARului MARE.

DECI, „calculatorul, matrice psiho-energo-informațională” dezVĂLUIT de Anatol Basarab mi-a produs unele revelații asupra modului atât de subtil și inGENIos irezistibil în care este manipulată magic această lume iluzorie! Să vedem cum arată acest calculator OMNIprezent în casele noastre, în computerele, telefoanele, tabletele și aproape orice alt instrument electronic de calcul. Numerele sunt împărțite câte 3, pe 3 rânduri, de la stânga spre dreapta, de la 1 la 9, formând 3 TREIMI! Între numerele 3 și 4, în Tarot personificate în arcanele Împărăteasa-femininul și Împăratul-masculinul se produce o sciziune și de asemenea între arcanele Îndrăgostitul-energia-familia și Șareta drumul vieții care astfel devine lipsit de iubire și duce la destrămarea familiilor de sânge și de suflete. În centru se află numărul 5 iar dacă se adună numerele în cruce și pe diagonală, suma fiecărei operațiuni va fi 15! Magie pură! Dacă suntem de acord că Lumea e creată prin combinațiile infinite dintre NUME-RE (!), am înțelege că acest BANAL calculator conține în SINE, nici mai mult, nici mai puțin decât MODELUL UNI-VERSULUI în care trăim. De fiecare dată când îl folosim, consfințim fără să știm și fără să vrem tiparul închisorii mentale în care suntem ținuți inconștienți. Chiar și așa, să ne imaginăm că acest calculator ar fi putut fi ORDONAT și altfel. De exemplu, ca mult mai naturala spirală a vieții și atunci ar fi avut în centru numărul 9, simbol al divinității INTERIOARE, în loc de 5, simbol supunerii în fața unei puteri exterioare. Desigur, modelul realității pe care l-ar genera în acest caz ar fi cu totul diferit. Sumele care ar rezulta în cruce și pe diagonală ar forma o serie dublă, din numerele 15-17-19-21.

Calculatorul zecimal, model actual vs model ipotetic

În orice calculator zecimal, numărul 0 este situat dedesubt, EXCLUS din grupul celorlaltor numere. În suita numerelor naturale și RAționale, Femininul este reprezentat așadar de numărul 2. Însă dacă ne amintim de arcana Îndrăgostitului, unde masculinul 1, ADAM, AMUN RA, personificare a Soarelui, apare încadrat de 2 femei, Lilith și Eva, personificări ale Lunii Negre și Albe, atunci Lilith, prima femeie înDEPARTATĂ din RA-AI, ar putea fi asociată cu VIDUL lui 0, în timp ce Eva, SCOASĂ din coasta lui Adam, ar fi reprezentată de nuMĂRUL 2.

S-ar putea naște ceva din 0, NIMICUL FECIOARĂ, ca un TOT neÎNCEPUT? În orice caz, mulți fizicieni moderni consideră că „vidul deține cheia unei înțelegeri complete a naturii” (Davies, P. C. W., 1985, Superforce: The Search for a Grand Unified Theory of Nature – despre energia punctului 0 – fizician englez, n. 22.04.1946, Nebun cu Soarele în Taur, pe arcana Papesei II, luna Împăratului IIII, anul Roții Fortunei X).

Diferențele vor fi mult mai semnificative atunci când convertim numerele în arcanele Tarotului de Marseille. Devine cu atât mai evidentă logica inversării arcanelor 8 cu 11 din varianta RWS, inVERSIUNE care îl scoate pe Papă de sub influența și protecția Justiției divine VIII și, dimpotrivă, îl înZESTREAZĂ cu PUTERE de manipulare și  control social. În Tarot, arcanele de la 1 la 9 corespund planului fizic, material iar cele de la X la XXI aparțin planului META-fizic, spiritual. Tarotul nu are o arcana cu numărul 0, include însă 2 ARcane cu REgim special: una fără nuMĂR (al RĂUlui?) și una cu nuMĂR dar fără NUME.  

În modelul calculatorului actual transpus în Tarotul de Marseille se vede clar cum Papa V tronează în centrul creației, în timp ce Diavolul XV o înconjoară și o închide din toate părțile. Din punct de vedere astrologic, arcana Diavolului supraVEGHEAZĂ tocmai GAURA NEAGRĂ din Centrul Galactic, aflată la 26gr în zodia Săgetătorului, Sagittarius A, „Punctul Avatarului” sau „poarta (ochiul) lui dumnezeu” prin care semințele stelare intră și ies din timp! Astrologii îl consideră un portal puternic dintre viață, moarte și lumea de dincolo, șansă astrală unică de eliberare karmică totală. În modelul alternativ propus, 6 intrări/ieșiri din 8 ar fi eliberate de Diavol, înlocuit de arcanele Raiului XVII, Soarelui XVIII și Lumii XXI.

Calculatorul transpus în Tarotul de Marseille – model actual vs model ipotetic