Nemuritorii

Diferența esențială între gândirea masculină, rațională și cea feminină, intuitivă ar fi că savantul bărbat, în accepțiunea de cel care ȘTIE, are nevoie de studii îndelungate și argumente peste argumente pentru a-și demonstra un așa-zis adevăr, lui însuși precum și tovarășilor lui de breaslă; și chiar și atunci mai păstrează o UNDĂ de nesigurață, având în vedere experiența multor CERTITUDINI științifice negate ulterior de alți cercetători, mai avansați ori cu mai multe resurse decât el; în timp ce unei femei cu ASPIrații și INSPIRații de reCUNOSCĂTOARE s-ar putea să-i fie de ajuns câteva cuvinte cheie, cu TÂLC, alături de un pachet de cărți cu 21 de mari mistere din Tarotul de Marseille. Iar Ea nu va avea nevoie să demonstreze nimic nimănui – îi va fi ABSOLUT suficient să ȘTIE!

În zilele acestea ale Papesei am cartea vieții deschisă din nou la capitolul Veșniciei și tocmai ce citesc admirabila lucrare Cheia Nemuririi. Istoria Secretă a Religiei fără Nume scrisă de un tânăr American, bun cunoscător al patrimoniului cultural Greco-Roman și al limbilor antice; după nume s-ar părea că ar avea rădăcini românești, Brian Muraresku. În peste 500 de pagini, autorul se străduiește să demonstreze continuitatea Misterelor Eleusine și sursa ascunsă a Euharistiei din cadrul ritualului bisericesc contemporan, precum și relația specială dintre figura centrală a religiei creștine, Iisus și predecesorul lui de origine tracă, DionIsus. Numeroase note de subsol și un index voluminos de peste 25 de pagini depun mărturie despre incredibila aventură a autorului în munca de dezvăluire a unora dintre cele mai bine păstrate secrete din istoria omenirii: rețetele străvechi ale băuturilor inițiatice cu proprietăți de alterare și extindere a conștienței!

Lucrarea urmărește originile îndepărtate ale riturilor precreștine până în Anatolia, la Gobekli Tepe. Și totuși, autorul nu face nicio referire la spațiul traco-daco-getic, Carpato-Danubiano-Pontic și la faptul că numai în limba română numele zeului extazului ARE EXACT SENSUL pe care îl pretinde: DION-II-SUS. Zeul Ion, sau ființa VIE, cu 2 aspecte (Di-On), e Sus, s-a înălțat prin GRAȚIA viței de VIE și a eliXirului VIEȚII nemuritoare! În unele variante obscure ale miturilor grecești, Dionisus apare ca fiu al Persefonei cu Hades, după răpirea fecioarei în lumea morților iar vinul ar fi fost darul zeului infernal pentru bucuria că și-ar fi dobândit o soție. Vinul infuzat cu diverse plante ce GENErau efecte enTeoGene (ca ființa să FIE pătrunsă de spiritul zeului) ar fi constituit poțiunea magică secretă din multe sacramente antice și, în principal, din Misterele Dionisiace. Templul lui Dionisus era însăși NATURA. Misterele lui se desfășurau pe cărări de munte, în aer liber ori în grote subterane, NOAPTEA, la lumina torțelor. Erau înfăptuite de alaiuri de femei, menade, care dansau sălbatic, îl asistau și îl invocau pe zeul vinului în transele lor extatice! Conform cercetărilor lui Muraresku, euharistia creștină s-ar fi suprapus peste aceste ritualuri mult mai vechi de origine dionisiacă iar rețeta originară a vinului TARE, folosit în primele sacramente creștine, ar fi avut proprietăți psihedelice prin care moartea și învierea ritualică a fiului lui Dumnezeu ar fi putut fi REtrăite de către orice credincios.

Însă dintr-o perspectivă pur feminină, sute de argumente științifice nu ar avea nicio valoare atâta vreme cât intuiția, vocea interioară a LUNII, ar avertiza-o că cercetarea se înDREAPTĂ  pe o pistă greșită. În schimb, când, în ciuda tuturor aparențelor, un adevăr uitat se ascunde pe după o ușă înCUIată, sistemul de alarmă al FEMEII va detecta minciuna iar curiozitatea ei nestăvilită o va face să pornească în căutarea cheii potrivite. Și ce cheie pentru desCIFRAREA misterelor ar fi mai BUNĂ decât LIMBA! Căci vorba dulce mult aduce! …  Dacă Ion-ii-sus înseamnă că s-a suit pe vrejul fermecat al viței de VIE până la cer! Să fie creanga de aur, darul Persefonei ce descuie porțile cerului pentru nemuritori, vâscul infuzat în vinul sacramental și pigmentat și cu alte ingrediente secrete? La solstițiul de iarnă, când Spiritul Solar moare și reînvie după 3 zile din morMÂNTul ceresc, globurile ca niște ciupercuțe roșii cu picățele albe împodobesc crengile veșnic verzi ale bradului!

Cum știți cât îmi place să mă joc cu cuvintele, fiindcă mi se pare că nimic nu revelează mai bine sursele necunoscute ale lucrurilor, vă propun ca temă de meditație numele străvechi al apei noASTRE NOEtice ce curge între 2 tărâmuri, ale vieții și ale morții… și izvorăște din munții Pădurea Neagră, pentru a se vărsa în Marea Neagră: DaNuBios. Și da, și nu, și este și nu este, nici este, nici nu este… de 2 ori și VIE și nevie… bi-io-ni-că!

Iar în ținutul MaRaMu, la limita ARCului CARpatic, Baia cea Mare este așezată la poalele Dealului Viilor, pe malurile Râului Doamnelor!

Pentru că urmează…

în noaptea de 9 spre 10.02.2024, la ora 0:59, Luna Nouă a Lumii Peștilor, între ziua Eremitului, ce se focalizează spre trecut și a Roții Fortunei, ce se rotește spre viitor!

Ca înCHEIEre, menționez cele mai vechi și mai cunoscute mărturii grecești despre geți:

Strabo, Geographica (c. 7 BC – 20 AD): geții trăiau în părțile de est, spre Marea Neagră, atât la sud, cât și la nord de Dunăre…  dacii și geții vorbeau aceeași limbă, la fel ca și tracii.

Herodotus, Histories Book IV XCIII: geții sunt cei mai curajoși dintre traci și cei mai drepți; ei cred că sunt nemuritori …