Destine înNOD-DATE

9.10.6 “Justice divine has weighed: the doom is clear. All hope renounce, ye lost, who enter here.” – „Justiția divină a cântărit: soarta este clară. Renunțați la orice nădejde, voi cei pierduți, cei ce intrați aici.”  – Dante Alighieri

Suntem în plin sezon al eclipselor de toamnă din anul Nebunului Îndrăgostit, de pe axa Scorpion, NS -Taur, NN. Conform astrologiei, așa-numitele Noduri lunare sunt cele care prilejuiesc periodic eclipsarea Soarelui și a Lunii, de REGULĂ de 2 ori pe an, la interval de 2 săptămâni una față de cealaltă, creind între ele un culoar evolutiv în care se fac ajustările necesare pe calea destinului personal și colectiv. În aceste momente presiunile destinului devin maxime, la grad de urgență, cu atât mai mult atunci când Roata Fortunei conduce jocurile. Dacă le-am asocia cu traversarea unei prăpastii într-un TELE-FEERIC, ele s-ar simți cam la fel ca zgâlțâirea cabinei la trecerea pe la un stâlp de susținere. Nodurile lunare tranzitează un semn timp de 18 luni. În astrologie nu se face o nicio diferență pe acest traseu temporal, însă din perspectiva Tarotului intervalul poate fi împărțit în 2 etape de câte 9 luni care fiecare ar corespunde unei alte arcane. Astfel, Nodul Nord în Taur din acest an până de curând a activat arhetipul Împărătesei III, în timp ce la Nodul Sud am con-VIEȚUIT cu Arcana fără nume XIII și ne-am luptat neobosiți cu stihiile trecutului. În această perioadă predomină o stare de oarecare confuzie, pentru că eclipsele tocmai au schimbat energia Împărătesei III cu cea a Papesei II la Nodul Nord și energia Arcanei fără nume XIII cu cea a Spânzuratului XII la Nodul Sud. În orice caz, cât durează zgâlțâielile stâlpului de trecere, se stă în liniște contemplând peisajul, fără inițiative sau mișcări neașteptate și în nici un caz nu se deschid ușile căci există riscul căderii în cel mai adânc HĂU existențial, mental-emoțional. După cum le spune și numele, aceste puncte virtuale din harta astrală a unui om se cer să fie descâlcite cu calm și răbdare pentru ca Omul să-și înțeleagă misiunea personală și destinația pe care și-a propus s-o atingă într-o întrupare.

Și atunci, pe acest drum labirintic al destinului omenesc, Șareta VII (2+5=7) care în 25.10 s-a pornit sub semnul sortit al Roții Fortunei X se îndreaptă hotărât și inevitabil spre Justiția divină VIII din Luna Puterii XI (8.11) când Luna eclipsată și ea va lăsa o dâră de întuneric în urma ei, a tuturor lucrurilor încâlcite spre a fi dezlegate. Avanpremieră deci: vor gusta din Putere cei ce au îndeplinit cu curaj și determinare munca de purificare din cele 9 luni precedente. Căci perioada următoare, de gestație pentru încă 9 luni, ar trebui să fie ca o pregătire de renaștere în VIRTUTEA Puterii XI, ce se va înTÂMPLA începând cu luna iulie, tocmai de ziua Raiului XVII (17/7/2023) din anul Papei V, aflat la conducerea Șaretei VII (2+3=5+2=7). PICĂTURA unei victorii în conștiință ar putea fi savurată acum de aceia care și-au luat în serios ROLUL, și nu prea, cu măsură dar fără să dramatizeze și fără resentimente.

Am inclus cele 2 eclipse de pe axa Taur-Scorpion dintre 25.10 și 8.11 într-o etalare și iată ce date interesante au rezultat prin însumare în diferite combinații, pentru anul 2023 și ar putea semnaliza efectele lor îndepărtate:

  • 17.07 data la care tranzitează Nodurile lunare pe axa Berbec-Balanță
  • 15.08 sărbătoarea Fecioarei adormite (trezirea!!!)
  • 19.08 și 19.09 zilele Soarelui din luna Justiției și a Eremitului
  • 21.09 încheierea Misterelor Eleusine

“The path to paradise begins in hell. “/ Calea spre paradis începe în iad. – Dante Alighieri

Sezonul eclipselor 25.10 – 8.11.2022