Calea (răs)bătută a ERO(S)UlUI. Nime-n Drum

Magicianul nu te păcălește. Magicianul te ajută să te păcălești singur/ă!” Lista neagră, sez. 9, ep.17

În mitologia creștină NimRod ar fi fost strănepotul lui NOE și ar fi condus rebeliunea împotriva lui YHVH. Este de asemenea cunoscut ca și inițiatorul construcției turnului Babel, în urma căreia limba secretă a creației a fost uitată iar limbile TUTUROR au fost amestecate pentru ca oamenii să nu se mai poată înțelege unul cu altul.

AȘA că, O Arcană fără număr, ca un rege pierdut din tărâmul uitat al NIMĂNUI, supranumit Nebunul, pe numele lui adevărat Mortul, Le Mat, de la (a)Șah Mat, pornește în călătoria lui inițiatică, punându-și prima mască de Magician. Dar ucenicia lui de tânăr vrăjitor pare plină de peripetii, obstacole și capcane, care mai de care mai derutante și provocatoare. AHA!… AȘA că, el merge oarecum în zig-zag, cu poticneli și întoarceri la 180 de grade, până când, în cele din urmă se prinde de MEȘTEȘUG. Și ghidat de draga lui Regină STEA POLARISantă, de la Polul Nord al destinului de EROU fără EGAL, reușește să ajungă în RAIul promis de Lumea de pe urma lui, scăpată înafara turmei de oi BT. Bietele!… Însă nu i-a fost deloc ușor. Pentru că, de la Răsărit la Apus și de la Sud la Nord s-a TOT ROTAT în CERcul posibilităților și al dorințelor până să le poată înțelege și alege pe cele mai folositoare.

În plină Putere, s-a războit mai întâi cu magia copilărească de prea multă vorbă fără ROST și fără de ROD.

Și fiindcă adunările de forțe îl scoteau de obicei din belele, a calculat: 1+11=12. Fapt pentru care, răsturnat cu capul în jos, agățat de bârna înCERCărilor nereușite, BUNICA l-a luat la întrebările cheie din cartea de povești de pe genunchii ei până ce, după o altă adunare salvatoare, a căzut DREPT în capul Temperanței, că 2+12=14. Unde BUNICUL îl aștepta, ascuns în cealaltă parte, să-l dojenească blând dar ferm pentru neASCULTAREA mesajelor, câte-n SOARE și în LUNĂ, rămase nedesCIFRATE și greșit JUDECATE în capul lui de Împărat rebel și înCĂPĂȚÂnat. Desigur, din cauză că 4+14=18 și 5+15=20! Și uite AȘA, încă un hop a fost trectut pe calea LUI de urmăritor, urmărit de la distanță, cu BUNĂvoință și răbdare de BUNIci!

Și atunci, crescut destul cât să-și întâlnească Împărăteasa, a lăsat toate urmele în urmă, s-a înstrăinat de turmă și a renunțat și la toate numele pe care le-a avut în trecut, de dragul EI. Și totuși, EA l-a dezbrăcat de dorințe tocmai pe când l-ar fi putut  face fericit. Și s-a trezit închis SINGUR într-o CASĂ (13+3=16), ca să vadă CLAR dar, mai ales CA SĂ SIMTĂ, că dorințele l-au aruncat PREA DES de la cer la pământ. SPRE BINELE LUI de nebun, eliberarea l-a făcut să-și regăsească drumul rătăcit (16+6=22)!

AȘA că, s-a suit curajos în Șaretă, pornind din nou în căutarea Raiului pierdut, bătând pe la porțile Justiției divine, zgâlțâit de Soartă, ca să-și primească DREPTUL de LIBER cugetător și propriul judecător al căii înDREPTĂȚITE de destin. Da,pentru că 8+20=28=10. Și l-a final, ca un bătrân AVENTURIER pe OCEANUL fără CAPăt al Universului, încărunțit de multele eXperiențe ale eXpediției sale de NIMENI, aflat pe un drum neCUNOSCUT din tărâmul NIMĂNUI, NIMIC nu l-a mai putut împiedica să-și aMINTEască LUMEA IDEALĂ, din care plecase INIȚIAL și unde  Împărăteasa îl aștepta mereu încrezătoare că se va întoarce ACASĂ, țesându-și neobosită pânza de Penelopă, fermecându-l încă o dată cu toate promisiunile de fericire pe care le-a TOT uitat și le-a ratat periodic, de-a lungul și de-a latul păMÂNTului, doar pentru BUCURIA de a putea reTRĂI aceeași SENZAȚIE de UNIRE și îmPLINire cu SINELE din oglindă, la fel ca PRIMA dată, la prima trezire a iubirii, când s-a născut EROSUL,  PRIMUM MOBILE, eroul înTÂMPLĂtor înDRĂGostit de la ORIGINILE LUMII. Căci da, 9+21=30!

Și IAR am încălecat pe O ROATĂ… (partea I)