Originea Treimii,

Signs and symbols rule the world; not words, nor laws.

Semnele si simbolurile conduc lumea; nu cuvintele, nici legile (omenești!).
Confucius (filozof, poet, politician chinez, 28 sept 551, Roata Fortunei X luminată chiar de Soarele oracular în Balanță!)

Simbolurile pot fi întâlnite sub multe forme: imagini, formule magice, mituri, sunete (mantre), numere, semne, figuri geometrice, concepte… De cele mai multe ori, din cauza manipulării, a ascunderii sensului lor inițiatic și a neînțelegerii efectelor reale, ele sunt folosite în defavoarea omului obișnuit. Un astfel de exemplu  ar fi crucea. Prin aplicarea acestui simbol prea puțin înțeles asupra corpului omenesc se închide al treilea ochi și plexul solar iar prin punctele de pe umeri se taie conexiunea dintre mental și emoțional, legătura între cer și pământ (tăierea capului IO-AN!). Mărul de aur, torul electro-magnetic, aura, care protejează corpul uman ca o casă energetică ROTUNDĂ este astfel secționată și fluxul energetic nu mai poate circula armonios în ACASĂ. Desigur explicațiile religioase ale crucii sunt de cu totul altă natură. Însă indiferent de intenția noastră sau de scopurile pe care le atribuim, simbolurile execută întotdeauna programul pentru care au fost create. Un alt exemplu modern de simbol banalizat, foarte răspândit ar fi semnafoarele de la trecerile de pietoni, unde pe roșu, culoare care reprezintă acțiunea, se interzice deplasarea și se induce permanent, subliminal, atitudinea de supunere în fața unei autorități, care nu-ți permite să acționezi decât în condițiile prestabilite, , ca între GRATIILE unei închisori mentale, în care poți păși pe PĂMÂNT numai urmând drumul indicat de marcajele simbolice!

Originea Treimii

Deci unul dintre simbolurile străvechi ale umanității atât de greșit (dar intenționat) interpretate, ca tată, fiu și duh sfânt este TREIMEA. Exact așa cum ne prezintă Tarotul de Marseille, și singurul de altfel adevărat, în arcana cu numărul VI, Îndrăgostitul, supranumită a ALEGERII, vedem că cele 3 arhetipuri care compun  treimea ORIGINARĂ sunt 1 bărbat-FIU și TATĂ (acesta este sensul real al simbolului din coasta lui Adam) și 2 femei MAMĂ și FIICĂ. Personajul central, un tânăr vulnerabil, imatur, cu picioarele goale, pare să fie pus în situația de a alege între 2 femei, una mai în vârstă și una mai tânără. În cheie mitologică, ei i-ar putea reprezenta pe Lilith, Adam și Eva. Și ce ascunde de fapt acest simbol comun în multe religii? Imaginea tainei cu numărul VI, reinterpretată de Michelangelo în pictura cu alungarea din rai, pe care am analizat-o în Cartea Magului, cuprinde un cumul de simboluri care se pierd în negura timpului, la fel ca povestea lor mitologică învăluită în mister. Sensurile sunt deosebit de complexe și  cu impact asupra întregii istorii a umanității însă mă voi opri acum asupra unui singur aspect esențial și anume scindarea principiullui feminin reprezentat de cele 2 ipostaze feminine ale Lunii albe și Lunii Negre. În timp ce principiul masculin reprezentat de Adam rămâne pur și simplu ferm ancorat pe pământ, în imposibilitate de a alege, de a se mișca, pentru că tălpile lui sunt în poziție orizontală deschisă, femeia mai tânără îi atinge inima însă privirea lui se îndreaptă spre cea opusă. Motivul pentru care femeilor umane li se reproșează de atâtea ori că spun nu, atunci când gândesc da sau invers, că sunt enigmatice și schimbătoare reprezintă exact această schizofrenie interioară, această pendulare între natura sălbatică a lui Lilith și cea domestică a Evei. Arcana cu numărul VI, Îndrăgostitul este în Tarot și un indiciu al triunghiurilor amoroase, pentru că, rareori bărbatul recunoaște într-o singură femeie ambele ipostaze și atunci o caută pe cea pierdută în alte femei. Cât privește femeia, atunci când nu se poate manifesta ca Lilith în propria căsnicie, va fi ispitită să o manifeste într-o relație clandestină. Și astfel, amândoi visează în felul lor la întregirea reprezentată de arcana treimii și aspiră la ea conștient sau inconștient. Iar situația e cu atât mai complicată cu cât și bărbații au, pe undeva în interiorul lor propriul model de Lilith și Eva. Din nefericire, odată cu plecarea mitologică, SIMBOLICĂ, a lui Lilith din rai, această energie a DORINȚEI, poate cea mai puternică din conștiința universală, a fost retrasă, inhibată, închisă în subconștientul profund, cu contribuția consistentă a bisericilor creștine, care au scos-o înafara legii și de acolo strigă tot mai puternic să fie eliberată. Prin urmare, parte din munca ce se cere îndeplinită acum, la încheierea traumaticei ere a Peștilor, este eliberarea și reintegrarea sacrului feminin misterios, magic, DEZ-VĂLUIREA lui Lilith, mama primordială ucisă la începuturi, însoțită cu Samael, îngerul morții. Numai în acest fel TREIMEA originară va putea fi reconstituită, ne vom putea regăsi pacea și întoarce în raiul din care am căzut.  În mod special, femeile ar trebui să o accepte pe Lilith, să o scoată la lumină, să-i permită să se manifeste. Și atunci, femeia adevărată, completă, unificată, reprezentată în arcana XVII va dărui apa din cele 2 ulcioare ale ei, cea albastră, nocturnă a lui Lilith, apa moartă și cea aurie a Evei, apa vie. Iar pasărea neagră, a sufletului ei îndoliat de pe copacul lunar al vieții o va asista cu bucurie, sub un cer înstelat care-i va sărbători reîntoarcerea. Și așa se va face DREPTATE!

Secretele Magiei

Magia este de 2 feluri: conștientă și inconștientă. Când e înconștientă în Sine e destul de grav, că poate aduce mai multe prejudicii decât beneficii. Ea lucrează prin simboluri care sunt peste tot în jurul nostru. Simbolurile generează întotdeauna efectele pentru care au fost programate de creatorul lor, INDIFERENT de sensul explicit care li s-a atribuit ulterior de către utilizatori sau de intenția celui care le folosește. De fapt pe asta se și bazează deseori cei care le creează. De aceea este foarte important să fie descifrate CORECT, pentru că altfel efectele lor rămân ascunse și de cele mai multe ori nedorite. Acesta se vrea și un fel de avertisment la adresa practicanților Tarotului dar și a tuturor celor inconștienți de mecanismele Magiei..

SSSSînt sssuuunet cu-vââânt sau vuuuiet asurzitor! SSSînt șșșarpele care-și înghite coada, ORA-H-ORA!

Magicianul are Soarele de la răsărit la mâna lui iar bagheta îi înlesnește legătura cu Universul, cu-vântul cosmic pe care îl canalizează! Însă Puterea a inclus Soarele matur ca un Leu sâlbatic și feroce care iese din Sine. Amândoi au pălăria minții infinite pe cap. Puterea nu are nevoie de nici un instrument pentru că le-a inCORPORAT pe toate! Mușcă din Univers și zboară cum vrea ea în mintea Universală iar la piciorul gol i-a crescut al șșșaselea sssimț! Devine extrem de periculoasă , chiar malefică, atunci când nu-și stăpânește magia interioară sau o folosește în sens distrugător. Iar Lumea s-a transformat pe sine și s-a integrat în OUL Universal al Creației, în adevăr și DREPTate, ca centru și oglindă desăvârșită a lui. Bagheta ei, spre deosebire de cea a Magicianului, este DREAPTĂ și luminoasă în mâna ei dezgolită și nimic nu-i mai rămâne ascuns!

Magicienii Tarotului

Pe-un picior de plai, pe-o gură de Rai… (IIII)

CALEA MAGIEI

Magia se manifestă prin forța colosală de atracție a dorinței, care, prin antrenament și conștientizare, ar putea fi stăpânită și dirijată în funcție de voință. Calea Magiei este o artă care ar putea fi învățată și practicată cu mai mult sau mai puțin talent de către oricine. Însă spre exemplu, cei născuți sub arcanele Magicianului I,  Șaretei VII, Puterii XI sau Lumii XXI sunt înzestrați  natural, cu sau fără știința lor. Prin urmare, drumul Nebunului în procesul Magiei ține 21 de zile. Ceea ce se prezintă în filme ca fiind magie este de fapt simplă iluzie și are exact rolul de a ne face să ne îndoim de realitatea magiei. La fel ca în tehnicile de gândire pozitivă, în care se crede că o afirmație rostită timp de 21 de zile fixează  în creier un nou traseu neuronal, în arta magiei sunt 21 de zile de incubație care coincid cu arcanele Tarotului, în care fiecare zi vine să adauge propria sa energie în cuptorul alchimic al dorinței!  Procesul începe bineînțeles de ziua Magicianului din orice luna și doar atunci! Dacă se întâmplă să fie, odată pe an, chiar luna Magicianului cu atât mai bine pentru că fiecare lună are un potențial diferit. Magicianul stă pe o limbă, deci ziua lui este dedicată exprimării dorinței prin cu-vânt, prin sunet, prin VIU gRAI, din suflet, cu emoție și credință. Ar putea fi chiar printr-un cântec. În ziua Papesei, dorința se înscrie în Cartea Vieții, la propriu, cu cerneală într-un Caiet al dorințelor samd. Nu o sa detaliez aici tot traseul pentru că nu acesta ar fi scopul articolului, care e doar un fel de preambul, o anticameră a Magiei.

De fapt, am vrut numai să ajung la ziua României, 1 decembrie 1918, anul Lunii XVIII din secolul Soarelui XVIIII. Pornind într-o lună aflată sub arcana Spânzuratului XII, magia ei se pare că ar fi fost blocată și condiționată de schimbarea COLECTIVĂ de mentalitate. Și din această cauză traseul ei de realizare s-a lungit foarte mult. Speculând puțin, cum îmi place, am adunat ciclurile magice de 21 de ani și iată ce CALE-n-DAR am obținut: 1939 (Spânzuratul XII), 1960 (Îndrăgostitul VI), 1981 (Eremitul VIIII), 2002 (Papesa II), 2023 (Papa V), 2044 (Justiția VIII), 2065 (Puterea XI), 2086 (Temperanța XIIII, atingerea NN al destinului!) , 2107 (Șareta VII, în sfârșit pe drumul victoriei, al 9-lea și ultimul din prima parte a acestui mare CIRCuit!). Și am ajuns astfel la concluzia că abia din 2107 ne-am putea aștepta să vedem instaurată în România era Vărsătorului iar din 2128 s-ar întoarce Roata Fortunei , soarta României, în ciclul cu numărul X!

Andrei Mureșanu, născut în 16 noi 1816, autorul poemului  „Un răsunet”, o Casă Dumnezeu cu ac otrăvit de Scorpion,  a contribuit la închiderea și blocarea magiei României cu versurile lui pline de obidă și îndemnuri la luptă sau moarte, când destinul României ar fi trebuit să fie TEMPERANȚA! Iar în 1990, un an al Eremitului NEBUN, când a fost ales ca imn național ne-a împins pe un făgaș descendent, înapoi într-o istorie plină de conflicte și suferințe.

Totuși aș mai remarca aici câteva momente cheie de pe traseul general al Magiei:

  • Împărăteasa III, pe casa III a gândirii și comunicării în astrograma României, unde în 2022 se află chiar NN al destinului; sceptrul pe care Împărăteasa îl ține sprijinit pe chakra a II-a , de unde iese o frunză VERDE, simbolizează pântecul matern în care dospește și crește dorința pentru a se materializa într-o creație magică; ea are o forță de atracție de natură sexuală, care se poate simți ca niște fluturi în stomac
  • Împăratul IIII, de la NS al trecutului, de pe casa IIII a familiei preia mesajul Împărătesei și îl transformă în putere mentală cu care proiectează filmul realizării dorinței
  • Șareta VII, pe casa VII a partenerilor stabilește traiectoria și conduce pe drumul victoriei, în perfectă armonie cu influxurile astrale ale Universului, cu care de altfel se conectează și conspiră la împlinirea dorinței
  • Puterea XI , pe casa VIII a transformărilor, morții și renașterii, cu deschiderea ei mentală infinită alchimizează și elimină toate fricile care ar putea împiedica împlinirea dorinței; de cele mai multe ori, neîncrederea în propria magie poate fi piedica cea mai mare, când frica de nerealizare depașește energia dorinței
  • Temperanța XIIII, pe casa X a imaginii de sine și a carierei; după ce Puterea și-a extins mentalitatea pentru a-și putea controla emotivitatea, Temperanța o condensează într-o floare roșie pe mijlocul creștetului, toarnă energia dorinței în ulciorul pământesc și-și deschide aripile de visare pentru a se putea bucura cu seninătate de plăcerea realizării
  • în sfârșit Lumea XXI din casa Personalității și averii înfăptuiește dorința iar din ziua următoare Nebunul va putea porni pe o nouă cale

În 1.03 2022, când Magicianul I și Împărăteasa III, de la Nodul Nord al Destinului își vor da mâna, un puternic portal de materializare se va deschide pentru toți. Aveți grijă ce dorință vă puneți în acea zi magică de Mărțisor! Și țineți minte, dorința trebuie să fie una singură, NUMAI pentru Sine, exprimată cu claritate și încredere, în cuvintele cele mai potrivite, întotdeauna AFIRMATIVE, eventual încheiate cu formula „DA, așa va fi să fie!” Evitați să includeți alte persoane în dorința voastră, să cereți iubirea sau sănătatea altcuiva, pentru că interveniți în acest fel într-un destin străin și îi influențați în mod nepermis liberul arbitru iar aceasta se plătește negreșit. Culoarul de conștientizare al Papesei, dintre 2 și 22.02.2022 ne pregătește prin cunoaștere pentru acea zi de excepțională magie.

Prin urmare ar fi bine să fim mereu conștienți de modul în care ne exprimăm, ce cuvinte folosim fiindcă limba română este străveche, poate chiar primordială și puterea ei magică este imensă. Să folosim EXCLUSIV AFIRMAȚII. Limba noastră DA-CA, limba originară a creației, se numea la sumerieni „AKKA” (spirit – suflet), de ACA-SĂ, limbajul păsărilor, simbol al sufletului și utiliza doar afirmații. În variantă franceză, era cunoscută sub numele de „langue d’oc” unde oc era forma arhaică pentru modernul oui, da.

Oameni și Roluri

Fiecare om născut în acest spațiu magic, pe gură de rai, are un rol specific, mai mic sau mai mare în evoluția conștiinței colective. În funcție de arcana zilei de naștere, influența lui impacteaza predominant una dintre casele din astrograma României. Astfel, fiecare își poate identifica rolul specific în evoluția personală oglindit în evoluția tării. Spre exemplu cei născuți în zile de 17, 20, 21, reprezentați de arcanele Raiul XVII, Judecata XX și Lumea XXI vor impacta prin personalitatea lor casa I a personalității României samd.

În încheiere, vă las cu o sumară enumerare a unor personalități românești care au jucat roluri importante în destinul României.

NEBUNUL
Camil Petrescu 22 apr 1894
Nichita Stănescu 31 mar 1933

MAGICIANUL I
Cezar Petrescu 1 dec 1892
Ana Aslan 1 ian 1897
Johnny Răducanu 1 dec 1931

PAPESA II
Octavian Paler 2 iul 1926

ÎMPĂRĂTEASA III
Ștefan Iordache 3 feb 1941

ÎMPĂRATUL IIII
Nicolae Titulescu 4 mar 1882
Cella Serghi 4 noi 1907

PAPA V
Mihail Sadoveanu 5 noi 1880
Marin Preda 5 aug 1922
Ioan Petru Culianu 5 ian 1950

ÎNDRĂGOSTITUL VI
Mihail Kogălniceanu 6 sept 1817
Badea Cârțan 24 ian 1849
Gheorghe Zamfir 6 apr 1941

ȘARETA VII
Henri Coandă 7 iun 1886
Constantin Noica 25 iul 1909
Maria Tănase 25 sept 1913

JUSTIȚIA VIII
Dimitrie Cantemir 26 oct 1673
Iuliu Maniu 8 ian 1873
Hortensia Papadat-Bengescu 8 dec 1876
Emil Cioran 8 apr 1911
Nicolae Ceaușescu 26 ian 1918

EREMIT VIIII
Liviu Rebreanu 27 noi 1885
Lucian Blaga 9 mai 1895
Dumitru Prunariu 27 sept 1952

ROATA FORTUNEI X
Grigore Moisil 10 ian 1906
Corneliu Vadim Tudor 28 noi 1949

PUTEREA XI
Nicolae Bălcescu 29 iun 1819
Regina Maria 29 oct 1875
Arsenie Boca 29 sept 1910
Nicolae Steinhardt 29 iul 1912
Marin Sorescu 29 feb 1936

SPÂNZURATUL XII
Nadia Comăneci 12 noi 1961

ARCANA FĂRĂ NUME XIII
I.L. Caragiale 13 feb 1852
Corneliu Zelea Codreanu 13 sept 1899
Mircea Eliade 13 mar 1907
Sergiu Nicolaescu 13 apr 1930

TEMPERANȚA XIIII
Ciprian Porumbescu 14 oct 1853

DIAVOL XV
Mihai Viteazul 15 ian 1558
Titu Maiorescu 15 febr 1840
Mihai Eminescu 15 ian 1850
Emil Racoviță 15 noi 1868
Ion Antonescu 15 iun 1882

SOARE XVIIII
Constantin Brâncuși 19 feb 1876
George Enescu 19 aug 1881
Aurel Vlaicu 19 noi 1882
George Călinescu 19 iun 1899
George Emil Palade 19 noi 1912
Ilie Năstase 19 iul 1946

JUDECATA XX
Ion Brătianu 20 aug 1864
Zoe Dumitrescu Bușulenga 20 aug 1920
Adrian Păunescu 20 iul 1943

LUMEA XXI
Tudor Arghezi 21 mai 1880
Toma Caragiu 21 aug 1925
Andrei Șerban, 21 iun 1943
Igor Bergler 21 sept 1970

Mandala României. Cheile Magiei

Pe-un picior de plai, pe-o gură de Rai… (III)

Destinul României

Și dacă Împărații din trecut ne-au dezamăgit de prea multe ori și ne-au condus pe căi greșite, sisifice, deja bine bătătorite, totuși destinul glorios al României ne așteaptă răbdător după colț. Nodul Nord este frumos aspectat pe casa X imaginii de sine în Săgetător, pe arcana Temperanței XIIII. Cariera României s-ar putea spune că este însăși descoperirea de Sinele autentic prin cumpătare și armonie interioară. Soarele conjunct cu Antares, steaua regală a mâniei și războiului, la grad perfect, 8, semn al Justitiei divine, face ca românii să fie iubitori de pace pentru că înțeleg și conștientizează prea bine ororile războiului. Și de aceea îl evită de câte ori este posibil. Românii nu sunt și nu au fost niciodată un neam de războinici.Tătucul BUN pe care l-au tot căutat de-a lungul veacurilor ca să îi conducă cu înțelepciune și să îi ocrotească îl vor putea găsi numai atunci când vor fi pregătiți să-l recunoască. Altfel vor avea parte numai de lupi în piele de oaie.

Sau poate va fi o Mămucă… Fiindcă Temperanța simbolizează și atingerea echilibrului perfect între principiul feminin și cel masculin dar cu o ușoară preponderență a celui feminin, cum de altfel se vede peste tot în natură și în însăși procentul de 70% apă al planetei. Mai mult albastru pe rochia ei, aripi albastre translucide, floarea roșie a conștiintei pe mijlocul creștetului ca unică podoabă, ochii aurii, botina violet, șerpii aurii perfect îmbinați PE PĂMÂNT, la poalele rochiei, ulcioarele ei sunt aurii, reprezentând conștiința (cel mai mare, de jos, cu dungi roșii, masculin este alimentat de cel mai mic de sus, feminin) dar între ele curge un flux DUAL, împletit, de energie albastră, valurile albastre din fundal… toate aceste elemente vorbesc despre cultivarea feminității, despre purificarea sufletului si atingerea unui nivel de puritate ca a unei fecioare, despre împăcarea cu trecutul prin compasiune și iubire, despre seninătate mentală, pentru ca Temperanța să se poată naște în România! Și spre aceste valori universale ar trebui ca toți românii să aspire, cu încredere și consecvență, pentru ca țara lor să poată renaște în Raiul care este! Cu cât fiecare dintre noi își va face munca individuală de evoluție personală în conștiință, cu atât un destin minunat, dincolo de orice așteptări, predestinat în astre, ni se apropie. Atunci când fiecare român își va putea contempla propriul Rai și îl va permanentiza, va rămâne acolo neclintit și indiferent la orice conflict exterior, Rai cu Rai se vor uni într-unul cât toată România! Și deși în lumea de acum vi s-ar părea imposibil, aceasta e singura cale de izbândă și nu e tocmai ușoară, pentru că depinde numai de noi INDIVIDUAL, nu de un partid, nu de un președinte, nici măcar de un mesia salvator, promis strategic, ca să ne distragă atenția de la propria viață. Iar atâta timp cât așteptăm ca altcineva să înfăptuiască Raiul pentru noi și să ni-l dăruiască de-a gata, nimic nu se va schimba și ne vom scălda indolenți în aceeași cloacă infernală. Fă Rai din ce ai, ar trebui să ne fie lozinca de acum înainte.

Privind mandala, se pot observa cele 3 culori din steagul României, roșu, galben și albastru, așezate ca filtru pe anumite arcane. Ce am vrut să evidențiez prin aceste marcaje a fost modul în care împlinirea destinului este sprijinită de arhetipuri. Astfel Temperanța este susținută de arcana Lumea XXI, ajunsă la desăvârșire pe casa personalității României, datorită tuturor oamenilor de pe aceste meleaguri magice, uniți și conștienți de destinul lor înălțător. Soarele își intensifică strălucirea ca urmare a trezirii spirituale, mult trâmbițată de Judecata XX. Iar deasupra Temperanței se află Spânzuratul, care aduce schimbarea de mentalitate, răsturnarea și reabilitarea valorilor în dreptate și adevăr și descătușarea de trecut în casa filozofiei de viață. În timp ce deasupra Soarelui, Luna, mama cosmică, îl scaldă în stropi strălucitori de inspirație, iubire și aleasă simțire, ca o ploaie hrănitoare trimisă la ceas de taină din înțelepciunea străveche a nopții universale învăluitoare. 

Așezarea Nodurilor lunare mai sugerează un aspect interesant: pe casa IIII, a mamei și originii, la trecut, apare un bărbat, în arcana Împăratului, pe casa X a imaginii de sine și tatălui, la viitor, apare o femeie, Temperanța. Și ei se află în opoziție unul față de celălalt, ea în Săgetător, el în Gemeni, semne mobile, duale, de foc și aer. Pe Împărat stă discordia, pe Temperanță războiul. Săgetătorul este jumătate om, jumătate cal iar Gemenii sunt unul muritor, altul nemuritor și aceste semne vorbesc despre DUALITATE, pasiune și rațiune în jocul vieții și al morții. Este ca și cum părinții primordiali, strămoșii zei stelari, de dincolo de Timp, se află în neîncetată ceartă și război. Iar pe teritoriul României, pe GURA ei de Rai, exponenții lor umani, bărbați și femei, ar fi meniți să îi împace! Și cheia acestei reconcilieri o ține Temperanța. Gura de Rai și limba pe care stă bine înfipt Magicianul cu masa lui de lucru atrag atenția asupra importanței cu-vântului românesc! Vorba dulce mult aduce! Poate că până la urmă Magul-România va face Raiul cu HAR, din vorbe de DUH trimise în VĂZ-DUH. Și acolo străbunii părinți învrăjbiți vor aspira parfumul lor fermecător, se vor ierta și ne vor ierta de păcate.

În orice caz, conștientizând pe deplin că limba noastră e FERMECATĂ, ar trebui să înțelegem că versurile din imnul național ar trebui în întregime schimbate și să facem din asta o prioritate, o URGENȚĂ. Și să fim mereu atenți la ce spunem. Nu putem lăsa un nume de Traian violator și hoț, blesteme de moarte, popi cu cruce-n frunte, sabie și foc, frustrări, văicăreală în zadar și efluvii de ură să reprezinte sufletul acestei țări! Ne invocăm singuri distrugerea… și încă prin cântec! Chiar așa, deșteaptă-te, Române!

Deșteaptă-te  Române din somnul cel de moarte în care te-adânciră prea cruzii tăi dușmani.
De-acum până-n vecie destinul să îți fie o viață-n libertate, DREPTATE pentru toți.

… va urma

Destinul în mandala României
Astrograma României

Pe-un picior de plai, pe-o gură de Rai… (II)

Împăratul

Așadar în astrograma României Nodul Sud al trecutului se află în zodia Gemenilor, pe arcana Împăratului, în casa familiei. Această poziție ar putea simboliza faptul că România este de viță nobilă. Pe de altă parte, Cutia Pandorei plasată în aceeași casă, face ca relațiile între popor și conducătorii lui să fi fost de cele mai multe ori disfuncționale. Din păcate avem această meteahnă națională de a nu ne putea recunoaște valorile decât, eventual, după ce trec în neființă. Nu de puține ori în istoria ei, România și-a renegat, trădat, îndepărtat sau chiar ucis conducătorii și din această cauză a tot acumulat plăți karmice care încă nu au ajuns la scadența. Natura de Pești din casa personalității determină de asemenea multe schimbări de direcție și duplicitate în politica internațională. Nu prea știm să fim parteneri fideli și demni de încredere. Acum suntem aliați, la scurt timp după aceea devenim dușmani și această labilitate politică am practicat-o de multe ori în istorie, cu turcii, cu germanii, cu rușii șamd. Dar cu adevărat devastator este faptul că românii sunt deoseori proprii lor dușmani, cei mai fervenți denigratori de țară și de co-naționali. Este un tipar extrem de degradant, cu atât mai mult cu cât, în anumite circumstanțe, românilor, în special celor stabiliți pe alte meleaguri, le poate fi uneori rușine să-și recunoască apartenența etnică. Și deci, toate acestea fac parte din moștenirile de neam care ar trebui scoase la lumină, recunoscute cu sinceritate și vindecate; ori de câte ori aceste vicii de gândire și comportament ar ieși din cutia Pandorei ar trebui să fie imediat împinse și închise înapoi, conștient și fără drept de apel. Pentru că laturile cele frumoase ale naturii de Pești ne fac foarte primitori, iubitori, plini de compasiune față de oameni și animale, GAZDE BUNE și pe acelea ar trebui să ni le cultivăm. Românul autentic este de asemenea frate cu codrul, cum bine zic cântecele lui, trăiește în comuniune cu natura și respectă viața în toate formele ei.

ULTIMII ÎMPĂRAȚI

Și ca să exemplific relația României cu împărații-conducătorii ei, am ales 4 personaje din istoria recentă, fără să intru totuși în prea multe detalii astrologice.

Nicolae Ceaușescu, născut la 26 ianuarie 1918, tocmai în anul constituirii României, este reprezentat în Tarot de Justiția VIII cu Soarele în Vărsător pe arcana Raiului XVII! Marcat în mandală cu galben, impactează în principal casele I a personalității și VII a parteneriatelor. S-ar putea spune că a ieșit în Lume odată cu țara, sortit fiind să-i devină conducător. Berbecii și Vărsătorii sunt vizionarii zodiacului, de obicei acționează înaintea timpului lor și de aceea sunt rareori înțeleși de contemporanii lor. Raționalizarea cărnii (cu excepția peștelui!), a lactatelor, uleiului rafinat, pâinii, zahărului și făinei din timpul lui Ceaușescu sunt bine-cunoscute seniorilor care mai trăiesc și azi și au făcut istorie într-o perioadă în care nu se prea vorbea despre vegetarianism și mai puțin de veganism. Însă mai de voie, mai de nevoie, tot poporul a fost supus unui regim alimentar mult mai sănătos decât în perioada ulterioară a consumarismului excesiv. Nu erau Pepsi și Cola, nici hamburgeri sau fast food, dar nici obezi, nici atâția bolnavi de tot felul și nici depresivi. Încă și mai surprinzătoare a fost viziunea lui asupra unei EPOCI DE AUR, pe care a încercat să o anticipeze în felul lui limitativ și dictatorial, de comunist convins și dogmatic. Se observă ușor că ambele arcane care-i sunt asociate au valoarea numerologică 8, a Justiției divine. Ceaușescu a spălat multă karmă de neam în timpul domniei lui și a plătit cu sudoarea poporului întreaga datorie financiară către băncile mondiale, România fiind de altfel singura țară din lume care a reușit această performanță. Și la vremea la care a fost omorât, a lăsat România mai bogată decât fusese vreodată! Procesul lui improvizat și execuția în zi de sărbătoare a călcat în picioare toate legile divine și ne-a încărcat balanța karmică pentru vreo 100 de ani de atunci încolo. În spiritul universal, ignoranța nu poate fi niciodată o scuză, nici la nivel personal și nici de națiune și se sancționează drastic, până ce generațiile următoare reușesc să înțeleagă lecțiile înaintașilor lor.

Ion Iliescu, 3 martie, 1930 este reprezentat în Tarot de arcana Împărăteasei III de pe casa gândirii și comunicării și are Soarele în Pești, pe arcana Judecății XX din casa I a personalității României.  Este marcat cu violet în mandală. Are o amprentă puternică de Împărăteasă prin ziua, luna și anul nașterii și s-a manifestat din plin în modul lui autoritar de comunicare, în zâmbetul generos, pentru unii plin de farmec, pentru alții respingător și ipocrit. Încă de la începutul domniei sale a reușit să genereze și să sporească Discordia în sânul poporului, a împărțit România în buni și răi, în ai noștri și ai voștri, a asmuțit mineri contra intelectuali, pe care i-a etichetat cu celebra invocație „măi, animalule”. Prin discursurile lui provocatoare reușea să-și separe auditorii fie în fani înfocați, fie în dușmani frustrați de neputința de a-i combate puterea de convingere asupra maselor populare. Natura lui de Pește conflictual s-a lăfăit la propriu în anii în care a condus România în extreme emoționale, lupte de stradă, războaie ideologice, acuze și injurii mediatice. Dar, în ciuda tuturor, afișa o prestanță și o siguranță de sine impresionante pentru cei mai slabi de inimă, un calm aproape imperturbabil, falsă modestie și destul de multă ipocrizie sub masca amabilității și blândeții atent studiate.

Traian Băsescu, 4 noiembrie, 1951, este reprezentat în Tarot chiar de arcana Împăratului IIII de la Nodul Sud al trecutului, în casa familiei și are Soarele în Scorpion chiar pe arcana Spânzuratului, două arcane puternice dar oarecum devastatoare în destinul României. Marcat în mandală cu roșu. Modul lui familiar de adresare, ca a unui băiat șmecher de cartier, a cucerit repede și cam prea ușor electoratul naiv cu speranțe de emancipare. Dar vorba aceea, „Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul”. Căci tovarășul acesta nostim, mereu pus pe șotii, cu privirea lui chioară, cu gura mare, cam fustangiu, petrecăreț și bețiv, reușise să vândă pe șest întreaga flotă a României! Și avea, ca un adevărat Scorpion o mare putere de manipulare, viclenie și ac de cojocul absolut oricui. Astfel că, deși nu avea deloc alură de președinte, a reușit să păcălească și să reziste 10 ani într-un palat regal, la Cotroceni! Cu Soarele aflat în astrograma României pe casa VIIII a filozofiei de viață, una cam de 2 lei, Băsescu ne-a lăsat câteva reflexii personale absolut memorabile, făcute public cu dezinvoltură și aplomb, care ilustrează minunat atitudinea lui batjocoritoare față de inteligența mediocră a românului, de la „Adriane, nici nu ştii cât de mic începi să fii!” cu care se adresa contra-canditatului său serios la președinție, „iarna nu-i ca vara”, la șlagărul „Să trăiți bine!” A avut și cele mai multe porecle de care a beneficiat un președinte: Chioru’, Marinaru’, Chelu’, Băselu,  Căpitanu, Băsecu, Zeus, Piratul, Jack Daniel’s, Popeye Marinarul, Super Băse, Sauron, Pazvante Chiorul. Dar le lua și pe acelea în BĂȘCĂLIE, considerând că ar fi un fel de alintături măgulitoare la adresa puterii lui de mascul alfa de neînvins, devenit deja legendar. Nimeni și nimic nu ar fi putut să-l mai oprească din drumul lui triumfal de parvenit politic. Și de aici mai departe, decăderea dramatică a României părea să nu mai poată fi oprită.

Klaus Iohannis, 13 iunie, 1959, este reprezentat în Tarot de Arcana fără nume XIII din Scorpion, în casa VIIII a filozofiei de viață și are Soarele în Gemeni, chiar pe arcana Papei V cu număr de destin…marcat în mandala cu albastru, un alt Împărat cu ac otrăvitor de Scorpion, dezbrăcat de putere și impersonal, fiindcă nu-și aparține, în tranziție spre necunoscut (1+3=4)!  Cum bine se vede abia acum am ajuns la fundul sacului, în noaptea neagră a sufletului românesc, vândut pe nimic dușmanilor ascunși… Acum România traversează într-adevăr cele mai adânci prăpăstii ale Infernului. Însă fiind atât de aproape de Mijlocul Cerului, în unda de șoc creată de acest Împărat venetic și împiedicat ne-am putea regăsi șansa unică de a ne trezi în sfârșit din coșmarul celor mai bine de 30 de ani de capitalism acerb. Pentru că atunci când manipulările, abuzurile, minciunile devin atât de gogonate pare imposibil să te mai prefaci că nu le vezi. Un cal troian nici măcar puțin deghizat, încropit pe ultima sută de metri, destul de greoi și cârpit pe la colțuri de i se văd măruntaiele nu ar putea înșela nici pe cel mai puțin vigilent apărător. Și cum în 2022, anul Împăratului dar și al Nebunului liber, cu multă inițiativă și dor de ducă, Nodul Sud al trecutului tocmai ce s-a așezat pe Arcana fără nume, ori ne omoară el pe noi, ori scăpăm noi de dânsul cu fața curată și ne așternem de o nouă călătorie în următoarele 9 luni. Mie una alegerea mi se pare clară ca lumina zilei, că doar n-om fi chiar atât de masochiști încât să rămânem pierduți în iluzii! Și cum Papa insistă să se activeze în casa iubirii de România și să provoace ruperea de un trecut dureros, iubirea de Sine și iubirea de neam ar fi bine să ne ghideze spre ieșirea din abisul în care ne-a scufundat Arcana fără nume!

După cum se vede în mandală, toți cei 4 conducători au fost sortiți, provenind din zona trecutului karmic (din partea stângă) dar au avut un impact asupra viitorului României: Ceaușescu a fost obsedat de societatea perfectă, așa cum o înțelegea el (epoca de aur, Rai XVII), Iliescu s-a crezut cel mai îndreptățit judecător (Judecata XX), Băsescu a fost dependent de Putere, ca și de alte multe vicii (Spânzuratul XII) iar Iohannis este dirijat din umbră (Papa V).

” Și-am încălecat pe-o roată și v-am spus povestea toată.
Și încălecai pe-un mărăcine să mă asculte orișicine.
Și încălecai pe-un lemn la bine să vă îndemn…”

… va urma

Pe-un picior de plai, pe-o gură de Rai… (I)

A fost odată ca niciodată că de n-ar fi nu s-ar povesti… Și deci, pe 1 decembrie 1918, de ziua Magicianului, în luna Spânzuratului, din rude mari împărătești, Soarele XVIIII și Luna XVIII, la ora Puterii XI și a Împărătesei III (h11,30), la ALBA-Iulia, SORA ALBĂ a SOARELUI, s-a născut cu capul în jos, agățată de bârna istoriei, România Mare! În mitologia greacă, numele cetății soarelui, Ilios (Iliada), își avea originea în Helios, Soarele primordial… așa că eu zic așa, chiar dacă veți crede că demonstrațiile astea fonetice sunt simple speculații, ilios-ilia-iulia!… Ca un adevărat Mag, România a ieșit pe o gură de Rai și stă de atunci pe limba maternă cu toată masa ei de unelte vrăjitorești și de infinite întâmplări, care-i trec prin MINTE, mai mult sau mai puțin în-tâmplă-tor,  ca o uriașă coloană a infinitului. Imensa ei personalitate promite multe! Și prin urmare Magul-România a picat dintr-un Rai XVII misterios într-altul mai pământesc (Vărsătorul împărțit între casa XII și casa I) pentru a învăța să-și creeze o Lume XXI pe măsura ei de magică și surprinzătoare! Iar ca să nu uite cine este și pentru ce se află aici, trompeta Lunii din Peștii credințelor conflictuale, în tonalitatea lui Fomalhaut, steaua regală a alchimiei, îi cântă neîncetat DEȘTEPTAREA!

Nu am fost, până acum, purtător de cuvânt pentru vocile acelea prea optimiste care așezau România în buricul Lumii. Însă harta aceasta astrologică arată fără dubiu că România ESTE o grădină a Raiului (arcana XVII de pe casa I) cu tot cu stăpânul ei acasă, Uranus, tatâl primordial exilat, în domiciliul din Vărsător! Pe marea casă I a personalității României se realizează tranziția de la Pești la Vărsător! Nu știu dacâ puteți intui cu adevărat, măreția acestui moment astrologic. Numai că în Pești o avem și pe Eris, discordia, deci nu va fi ușor pentru că vom fi atacați din toate părțile și în toate felurile, după ce mărul de aur va fi fost aruncat în mijlocul petrecerii. Totuși Chiron, puternicul centaur vindecător și îndrumătorul tuturor marilor eroi arhetipali stă de veghe și el acolo, pe arcana Lumii XXI, la grad de urgență 29,  ca să ne asiste cu inspirațiile lui înțelepte și să ne scoată la liman, chiar și atunci când ne-am putea pierde orice urmă de speranță! Ca și la Troia, calul trădării ne va fi introdus în cetate și o Cassandră ne va avertiza despre pericolul căderii! Însă de data aceasta, în casa serviciului și sănătății din Rac, pe arcana Îndrăgostitului, Jupiter-zEUs de mână cu Sirius, steaua sufletului, ne va proteja alegerea pentru a ajunge cu bine la destinație. Astfel, Șareta VII a României va fi de neoprit în înaintarea spre restaurarea Justiției divine, dezvăluirea adevărului eliberator, înțelegerea tuturor experiențelor karmice ale trecutului (cu un Saturn bătrân conjunct cu Regulus, steaua regală a legii la grad perfect 28) și dezvăluirea iluziilor unui Neptun scos din întunecimi în lumina strălucitoare a zodiei Leului, printr-o voce autoritară de regină a zeilor, Juno (o femeie cu Soarele sau ascendentul în Leu sau născută în zi de 7 sau 25).

Pe casa averii România are, nici mai mult, nici mai puțin decât Lumea XXI, Nebunul, Magul I și Papesa II! Adică începutul și sfârșitul, Alfa și Omega și toată cartea vieții în mâinile ei! Românii născuți în zile de 21, 22, 1 sau 2 sunt bogățiile acestei țări care, indiferent cât de modestă ar putea părea prezența lor, își vor aduce contribuții valoroase, fiecare la locul lui, în tranziția spre noua eră a păcii, prosperității si solidarității. Dar nu numai, pentru că fiecare român, oriunde s-ar afla, prin simplul fapt că s-a născut și aparține acestui spațiu magic, are un rol de jucat. Spre exemplu, 7, 8, 9, 25, 26, 27 sunt partenerii din oglinda Lumii, care contribuie la cizelarea personalității de țară prin modelul lor personal.  Iar între aceștia, cei născuți în 8 sau 26 au nevoie de multă iubire, înțelegere, răbdare și compasiune pentru a putea vindeca în interiorul lor o Justiție divină profund traumatizată, nedreptățită, călcată în picioare și dezechilibrată. Iar Vertex-ul din Fecioară sugerează că perspectiva asupra Justiției divine ar trebui pur și simplu răsturnată, atât de mult s-au îndepărtat legile și judecățile omenești de adevărurile ei eterne.

În casa VIII a transformărilor, morții și renașterii, dar și a datoriilor karmice, cine altul putea să apară decât neobositul Sisif, fix pe Roata Fortunei X! Ori de câte ori ar relua muncile de la capăt, prins în furtunile cosmice ale sorții, nu ar putea fi de ajuns pentru setea de pedeapsă a zeilor tutelari! Așa  a ridicat și România bolovanul istoriei sale de greutăți și eforturi nesfârșite, răsplătite prin tot mai multă suferință, sărăcie, înșelătorie, minciună și cu toate astea nu s-a lăsat și nu se lasă doborâtă de soartă. Pentru că e clar că într-o zi va ieși din iadul perpetuat de paraziții umanității, își va achita toate plățile restante, își va lepăda hainele de cerșetoare și sclavă a sorții, va renaște din Puterea pierdută ca o Pasăre măiastră și se va putea regăsi LIBERĂ, pură și fericită, ca un Nebun pe cale, în Raiul strălucitor care este. Și oare care să fi fost păcatul atât de neiertat care ne îngreunează bolovanul lui Sisif? Pe Nodul Sud al trecutului, în casa familiei, mamei și originii, în Gemeni, pe arcana Împăratului IIII, stă frumos așezată, pregătită să fie deschisă și redeschisă într-una, Cutia Pandorei, tocmai la Fundul Cerului! Și dacă a fost un păcat care s-a întâmplat în vremuri imemoriale în acest colț de Rai care e România, cândva pe la începuturile Lumii, apoi acela e bine ascuns în cele mai întunecoase și îndepărtate zone ale subconștientului colectiv și se pare că ar fi putut avea legătură cu furtul focului de la zei, cu Prometeu. Însă înainte chiar de a ajunge la destinație, cu Aldebaran steaua iluminării de partea sa, mica familie a României ar putea rezolva misterul Cutiei Pandorei, astfel încât toate relele Lumii să fie strânse și închise înapoi de unde au ieșit… cu ajutorul unor oameni născuți în zile de 4, 5, 22, 23, 31 sau cu Soarele sau ascendentul în Gemeni. 5 este și număr de destin pentru România.

… va urma

Harta astrologică a României
Mandala României

În-CERC-are în-cer-cuit-oare?!

Este inutil să încercăm să explicăm lingvistic, rațional, originea numelui de Tarot. În schimb, dacă vom căuta înrudirile fonetice vom constata că rezultatele obținute capătă mai mult sens și logică. Astfel Ta-rot, To-ra,  Ro-ta, O-ra, Ho-ra fac parte din aceeași familie semantică. Și ce au toate acestea în comun? Roata, cercul sau, mai pe românește țarcul! Și exact asta se reflectă în Tarot: cercul sau țarcul vieții în care 22 de arhetipuri se învârt necontenit. OroBorO sau ORO-H-ORO mai bine zis, șarpele care-și înghite coada ar putea fi o altă ilustrare sintetică a Tarotului, ca un ORO-LOGIU în care se măsoară trecerea ORELOR.  Și el ne revelează că, de la arcana Soarelui încolo, coada Șarpelui intră în gura lui și ultimele arcane, la fel ca primele, devin astfel cu dublu înțeles: 19=1, 20=2, 21=3, 22=4. Și mai interesantă devine simbolistica dacă ținem cont că ziua are 24 de ore, adică de 4 x 6 iar arcana VI a Îndrăgostitului marchează în succesiunea de arhetipuri momentul căderii din Rai.

Prin urmare arhetipurile care formează Roata Tare, tăria biblică a cer(c)ului, granița acestui Univers, alcătuiesc totodată și verigile lanțului care închide Viața într-un OU al creației, exact așa cum se vede în arcanele Lumea XXI și Papesa II. Și dacă te întrebi cumva cine a fost mai întâi oul sau găina, din perspectiva Tarotului, ele sunt TOT-UNA, fiindca găina-mamă (N.B. Papesa) are oul în locul capului! Și deci în capul ei ca un ou are loc TOT Universul.

În mitologia greacă, cei doi zei care păzeau porțile Universului erau Hecate-Luna și Hermes-Mercur, mesagerii zeilor tutelari, mama și tatăl primordiali, emoția și gândul, reprezentați în Tarot de Papesa II și Papa V. Cum bine se vede ei stau la distanță unul față de celălalt, nu se înțeleg prea bine fiind întorși cu spatele unul către altul. Papesa privește spre un trecut misterios, în care copilul Magic a ieșit dintr-o gură de rai și șade pe limba ei iar Papa se concentrează șmecher spre viitor, unde un tânăr corupt stă să cadă în Iadul terestru din Soarele Îndrăgostit! Iar mai departe, pe drumul de întoarcere acasă, arcanele XV, Diavolul torționar și XVI, Casa Dumnezeu care cad la rândul lor pe capul Îndrăgostitului reprezintă legăturile și barierele sorții în dimensiunea materială. Jucându-ne din nou cu cuvintele putem transforma ora în sora, sorta, rota, soarta. Iar legăturile Diavolului în la-gât-urile, funia sau furia urii care sufocă iubirea și o închide în posesivitate. Atât Diavolul cât și Casa Dumnezeu descriu în limbajul Tarotului limitările omului. I-am putea asocia din punct de vedere mito-logic cu cele 2 fețe ale lui Horos, arhontele eonului Nous al cărui nume însemna graniță, și apărea în 2 ipostaze, de stâlp și de sferă mental-emoțională, oro-a-rea (ora cea rea) din Mintea Universală care a prins-o și a în-grădit-o pe Sofia-Înțelepciunea. În mitologia egipteană Horus era zeul soare și într-adevăr CIRCuitul lui pe bolta cerească ne măsoară orele vieții. Dacă Diavolul învârte bărbatul și femeia în cercul dependențelor, Casa Dumnezeu îi închide în cubul karmic al lui Saturn, unde dau din colț în colț până ce femeia găsește ușa iar bărbatul găsește curajul de a se arunca în gol cu capul înainte. În mod paradoxal, Diavolul creează în sfera lui unde energiile CIRCulă ușor, în vreme ce Casa Dumnezeu distruge în cubul lui unde energiile stagnează pe la colțuri. Încă și mai paradoxal, casele domnului, bisericile sunt dreptunghiulare dar, de multe ori, au cupolele rotunde! Excepție fac cele cu turnuri ascuțite ca săgețile spre cer. Și ca să mai facem din vorbe istoria mitică, GARD se citește invers DRAG și exact emoțiile sunt pârghiile de control favorite, deopotrivă ale Diavolului și ale Casei Dumnezeu iar DRAC se citește invers CARD și este permisul modern care deschide larg porțile iadului contemporan ultra-tehnologizat. Tot poporul este bine-venit în împărăția iluziilor și minciunilor bine ticluite cu față de adevăr.

În Tarot femeia este reprezentată de Venus-Împărăteasa III iar bărbatul de Marte-Împăratul-IIII. Ei stau față în față între Papesă și Papă dar cu spatele spre părinți, astfel că Împărăteasa ignoră învăță-mintele Papesei iar Împăratul respinge îndrumările Papei.

Aș mai aminti aici o figură legendară fascinantă: vrăjitoarea Circe, arhetip al femeii fatale, fiica lui Helios și a oceanidei Perseis și ucenica lui Hecate. Ea locuia pe insula Aeaea , care evident făcea referire la (G)eea, pământul mamă, într-o pădure, în scorbura rotundă ca un palat dintr-un copac uriaș bătran (pomul vieții), înconjurată de sălbăticiuni îmblânzite. Principala ei abilitate vrăjitorească era că putea transforma oamenii în animale. Numele ei rezonează foarte bine cu CERCul. Se știe de altfel că vrăjile erau realizate de multe ori în interiorul unui cerc magic protectiv. Iar amfiteatrele antice în care se performau actele artistice aveau și ele o formă rotundă, într-un cadru care imita scena vieții, în care spectatorii erau așezați în rânduri circulare în jurul actorilor. Forma a fost păstrată mai târziu din CIRC-urile medievale până în zilele noastre. Viața ca un CIRC capătă astfel semnificații mai oculte decât am fi bănuit. În Tarot pe Circe aș asocia-o cu arcana Puterii XI, discipola Papesei II. Ea poartă pe cap pălăria infinitului, formată din 2 bucle încercuitoare, în care energiile CIRCulă dintr-o parte într-alta într-o mișcare nesfârsită. Și ține la picioare leul feroce al emotivității, îmblânzit de puterea ei mentală colosală.

„Life is a full circle, widening until it joins the cicle motion of the infinit.”
Viața este un circuit complet, care se lărgește până se unește cu mișcarea circulară a infinitului.
Anais Nin (scriitoare cubaneză, n. 21 feb. 1903, Lumea XXI cu Soarele în Pești)

LOGICĂ vs RAȚIUNE în TAROT

„There’s definitely, definitely, no logic to human behavior. And there is no map, and a compass wouldn’t help at all.”

Bjork (compozitoare și cântăreață islandeză, n. 21 Noi. 1965, Lume XXI, Scorpion)

„Cu siguranță, cu siguranță, nu există nici un pic de logică în comportamentul uman. Și nu există nici o hartă și nici o busolă nu ar ajuta cu nimic!”

Totuși logica este inevitabilă, chiar dacă nu reușim întotdeauna să o vedem sau să o înțelegem! Din cauză că, de cele mai multe ori, rațiunea se crede singura logică. Cu toate astea, se poate întâmpla ca ceea ce pare rațional să nu fie neapărat  logic, după cum și ceea ce este logic se poate întâmpla să nu pară rațional.

În Dex una dintre definițiile Rațiunii sună așa: Facultate a omului de a gândi, de a cunoaște, de a înțelege esența lucrurilor și a proceselor din natură și din societate, de a descoperi cauzele și legile acestora.

Pe de altă parte Logica este astfel definită: Știință a demonstrației, al cărei obiect este stabilirea condițiilor corectitudinii gândirii, a formelor și a legilor generale ale raționării JUSTE.

Speculând lingvistic puțin, cum îmi place, rați-un-ea interpretează realitatea, lucrând cu proporții, RAȚII, de multe ori matematice, între principiul feminin (a) și cel masculin (b) în funcție de modul lor specific de manifestare în creație și astfel creează modele, tipare, rațio-na-mente, IERARHII. Urmând aceste raționamente, pasionații rațiunii au dedus că există numere raționale și numere iraționale iar după aceea, în mod oarecum surprinzător, au constatat că perfecțiunea naturii și, prin oglindire și a ARTEI, se datorează unui număr irațional, rezultat din așa-numita proporție de aur, Φ, cu valoarea de 1,618033, unde raportul dintre a+b și a este egal cu raportul dintre a și b! Această proporție se regăsește peste tot în micul nostru Univers, în fizionomia corpului uman, la diferite specii de plante și animale, în constituția planetei, 70% apă precum și în nenumărate opere de artă, dezvoltată sub forma unei spirale de aur, așa-zisă a lui Fibonacci.

Însă LOGICA, spre deosebire de rațiune, provine din LOGOS, din mintea Zeului Timp ce deapănă o poveste în care orice efect urmează unei cauze! Logica presupune re-acțiunea JUSTĂ, corectă rezultată în urma unei acțiuni. Ea vorbește despre succesiunea naturală a lucrurilor, în spiritul cauzalității atot-stăpânitoare, despre firul JUSTIFICAT al unei istorii. Logica este întotdeauna dreaptă pe câtă vreme rațiunea mai și greșește uneori, căci este omenească.

Așa că eu as face o distincție esențială între cele 2: rațiunea aparține Omului în timp ce logica face parte dintre legile Universului.

Cât despre Tarot, vorbind acum, în anul 2022, unde-s 3, Doamne, și toți 3 au câte ceva de arătat… rațiunea este prerogativa  Împăratului IIII, cu compasul din capul lui capul plin de calcule și măsurători dar LOGICA… ține de calea Nebunului, pornit PAS cu PAS în căutarea adevărului absolut, pe cărarea plină de spini raționali cărora trebuie să le dea de capăt… până când vine Arcana cu coasa într-o zi de 13 și retează TOT, orice rațiune de a fi năbădăioși împotriva Logicii… și apoi vom merge mai departe… spre un ALT nou LOGIC început apocaliptic!

logica
Logica & Rațiunea

Preambul la Schimbarea de Destin

Luna Plină din Noaptea de 18 ianuarie 2022 are loc în Rac, la ora 1,58 a.m. (două fără două!), pe arcana Îndrăgostitul VI și inlesnește conectarea cu inima sacră maternă, intuirea și simțirea dorințelor și alegerilor SINCERE, din iubire de viață. Se va petrece în SOMN pentru majoritatea lumii, are ascendentul în Scorpion, pe arcana Spânzuratului XII și ne vizitează în VISE… doar dacă nu veți voi să vă treziți și să experimentați stări de transă mistică și expansiune în Sinele profund. Dar momentul astral al Lunii Pline de la ea de-acasă ne oferă încă multe alte sincronicități extraordinare, surprize și tranzite astrale speciale, întâlniri unice între zei și oameni.

Așa că, am fost inspirată să fac harta astrologică a Lunii Pline și să o transform într-o mandală în Tarotul de Marseille. Și iată ce lucruri spectaculoase mi s-au revelat!

Mandala Lunii Pline în Rac, 18.01.2022

Deci avem Luna în centru , personajul principal, care primește Lumina de la Soarele conștiinței aflat la picioarele ei și are în cap arcana Îndrăgostitului VI, lăsând la spate ispitele diabolice ale trecutului! Diavolul XV a fost astfel scos din papucii confortabili de Temperanța XIIII de la Nodul Sud, dezvăluit și înțeles – vă aduceți aminte poate câte articole am scris în ultima vreme despre DÂNSUL, întâlnindu-l chiar și într-un personaj întrupat! Ca să nu rămână nici o umbră fără descoperire! Și așa i s-a pregătit tranziția spre Arcana fără nume XIII: disoluția și recoagularea energiei creatoare din mentalitatea inversă a Spânzuratului XII, care ne dospește și ne însoțește spre re-naștere. După ce trecutul a venit în valuri tot mai impresionante asupra noastră, putându-ne copleși uneori, acum a venit Timpul să mergem mai departe, să purificăm și să retezăm tot ce nu mai servește evoluției.

Spre viitor, Luna are în față arcana Papei V, ghidul spiritual care se bate în sceptre pentru ultima oară cu Împăratul IIII de pe Nodul Nord al Destinului în Gemeni, aflat la 0 gr pe suspidă. Și undeva în seara zilei de 18 din luna Magului, Împăratul IIII va preda puterea Împărătesei III, pentru a-i materiaza chiar și proiectele cele mai fanteziste sau Nebunești. Pentru că, din ascuns, creația Împărătesei III este inspirată de Magician I, care o susține cu instrumentele magiei lui. Destinul își schimbă astfel prioritățile și direcția de acțiune iar visele din ultimele 9 luni încep să se transfigureze în realitate.

La picioarele Lunii Pline stă Soarele în Capricorn, conjunct cu Pluto și Selena, luna albă care ține trompeta Judecății XX și-i sună la ureche c-a sosit ORA de DEȘTEPTare, eliberându-l din  Casa Dumnezeu XVI, pe care o lasă în urmă si împingându-l cu forță peste HOTARE spre Raiul XVII. Iar o Lume Magică se poate reconstitui din izvoarele apei vii și ale apei moarte, sub temeliile Raiului.

ASPECTE ASTRALE SPECIALE

Cerul însuși ne orchestrează un mare spectacol în Noaptea de taină a Lunii Pline din Rac!

Eris în Berbec pe arcana Magului I, atrage atenția la conflictele interioare, discordie, disonanțe cognitive, cearta cu Sinele sau cu cei apropiați, pentru a nu perturba magia momentului.

Aldebaran, steaua regală a iluminării, conjunct cu Vertex în Gemeni, pe arcana Împăratului IIII, favorizează schimbarea cu 180gr a modului de proiectare și percepție a realității.

Selena, Pluto, Soare conjuncți în Capricorn pe arcana Casei Dumnezeu XVI, oferă proteție divină, conectare cu Divinitatea interioară pentru eliberarea de dogme și prejudecăți.

Saturn conjunct cu Mercur retrograd în Vărsător pe arcana Raiului XVII, trimite mesaje de conștientizare a reglajelor karmice pentru regăsirea Raiului pierdut.

Jupiter conjunct cu Fomalhaut, steaua regală a alchimiei în Pești, pe arcana Judecății XX, potențează înțelegerea și transformarea interioară pentru realizarea trezirii spirituale.

Neptun conjunct cu Pallas în Pești, pe arcana Lumii XXI, scoate la suprafață înțelepciunea din subconștientul profund, plin de iubire și compasiune, pentru a ne putea desăvârși lumea exterioară, în forma ei ideală.

SCHIMBARE DE DESTIN: Nodul Nord al destinului pe 0gr Gemeni, de pe arcana Împaratului, în cursul serii tranzitează la 29gr Taur, pe arcana Împărătesei III, cu putere de materializare. Iar peste încă 9 luni, Papesa ne va îndruma pașii, ca să ne putem  lua în mâini cartea propriei vieți și să ne schimbăm radical viziunea asupra realității, din perspectiva creatorilor care suntem.

În noaptea de 18 ianuarie, Marte, guvernatorul Berbecului și al Scorpionului, al vieții și al morții, Nebunul/Arcana fără număr și Arcana fără nume XIII, va bate la porțile cunoașterii și va trece prin ele, oglindindu-se în ochiul lui Dumnezeu, pe unde creatorul privește spre Lume… altfel spus, tranzitează Galactic Center, în Săgetător, peste arcana Diavolului XV. Sagittarius A (Galactic Center) este gaura neagră din centrul galactic, denumită de ezoteriști „Punctul Avatarului” sau „poarta, ochiul lui dumnezeu” prin care semințele stelare intră și ies din Timp. Surprinzător sau nu, se suprapune în Tarot peste arcana XV, Diavolul. Astrologii îl consideră un portal puternic între viață, moarte și lumea de dincolo. În astrograma personală, acest loc ar putea indica domeniul de viață în care există șansa unică de eliberare karmică totală în viața curentă. Iar în acel moment al Lunii Pline din 18 ianuarie, din chiar ziua Lunii XVIII în Tarot, aflată în domiciliul din Rac, luminând arcana alegerilor conștiente, Îndrăgostitul VI (!), la ceas apropiat de Miezul Nopții, Marte se va afla în aria de influență a Centrului Galactic și poate prilejui o experiență pur și simplu excepțională de trezire spirituală! Și asta după ce Marte a trecut cu câteva zile înainte, cam în jur de 10-11 ianuarie, peste arcanele Roții Fortunei X și a Puterii XI, prin dreptul Marelui Atractor, GA, care simbolizează punctul astral în care se primesc cunoștințele necesare armonizării dintre limitările sorții și liberul arbitru. Sufletul evoluat care este capabil să rezoneze pe frecvențele lui specifice, devine receptiv la „vocea creatorului” care emite într-un spectru destul de larg în momentele astrale favorabile. Noaptea și ziua de 18 ianuarie se constituie astfel ca un punct de cotitură pe apele curgătoare ale destinului. Toate pânzele sus și cu-VÂNT BUN la pupa!

Horoscopul Lunii Pline în Rac, 18.01.2022

Diavolul si Casa Dumnezeu

STUDIU DE CAZ

In urma articolului Soarele si Luna mi-au tinut cununa am primit o solicitare de interpretare a datei de nastere in Tarotul de Marseille din partea unei persoane nascute pe 15 iunie, asadar un Diavol in viata, intruchipat. Si nu o spun cu rautate ci cu admiratie pentru imaginatia si creativitatea sa cu totul exceptionale, pe care numai Diavolul poate sa le ofere! Dar ciudatenia de-abia acum incepe. Nu incetez sa ma mir de glumele pe care Universul ni le face uneori! In aceasta mica mandala pe care am dedus-o din astrograma natala a personajului, ca raspuns la articolul meu de mai sus, dupa cum se poate vedea, Soarele si Luna chiar i-au tinut cununa!…

In ciuda fricii pe care o provoaca numele ei, arcana XV, Diavolul, nu este deloc ceea ce pare in mentalitatea majoritatii muritorilor de rand. Se numara de fapt printre cele mai creative dintre arcane, cu un mare potential evolutiv ghidat de un mare profesor astral. Si deci, cuprinsa de o irezistibila curiozitate, in sprijinul ideii de excelenta, am facut o scurta cercetare asupra fratilor diavoli astrali care s-au intrupat pe pamant de-a lungul Timpului si iata ce personaje interesante au defilat in fata mea: marele nostru initiat, Mihai Eminescu (autorul Luceafarului!), nascut pe 15 ianuarie si Martin Luther King, Diavoli Capricorn cu Soarele pe arcana Casei Dumnezeu, Galileo Galilei, 15 februarie in secolul Diavolului (n. 1564!), Diavol Varsator cu Soarele pe arcana Raiului (!), Sf. Nicolae, 15 martie, Diavol Pesti cu Soarele pe arcana Lumii (!), Leonardo Da Vinci, 15 aprilie, diavol Berbec cu Soarele pe arcana Magului (!!!), Mona Lisa del Giocondo (celebrul model al lui Da Vinci), compozitorul si pianistul norvegian Edvard Grieg, psihologul Erik Erikson si Demis Roussos, 15 iunie, Diavoli Gemeni cu Soarele pe arcana Papei, Rembrand, 15 iulie, Diavol Rac cu Soarele pe arcana Indragostitului, Napoleon, 15 august, Diavol Leu cu Soarele pe arcana Saretei, Printul Harry, regizorul francez Jean Renoir si Agatha Christie, 15 septembrie, Diavoli Fecioara cu Soarele pe arcana Eremitului, Friedrich Nietzsche si Michell Foucault, 15 octombrie, Diavoli Balanta cu Soarele pe arcana Puterii, Daniel Barenboim (pianisti si dirijor), 15 noiembrie, Diavol Scorpion cu Soarele pe Arcana fara nume XIII, Imparatul roman Nero si arhitectul Gustave Eiffel, 15 decembrie, Diavoli Sagetator cu Soarele chiar pe arcana Diavolului!!! Si cei pe care i-am pomenit constituie doar o mica parte dintr-o pleiada de mari artisti si creatori in diverse domenii ale vietii.

Deci mica mandala pe care am dedus-o din harta Nativului  Diavol XV, cu soarele in Gemeni si Luna Plina in Sagetator, in casele III si VIIII si ascendentul in Balanta, pe Roata Fortunei X, a inclus si Nodul Nord si Sud al destinului din casele IIII si X. Si nu este de ajuns ca arcana definitorie este Diavolul XV dar in astrograma el este insotit si de Lilith, luna neagra, mama primordiala indepartata si este aproape de Fundul Cerului (IC)! In plus, Nodul Nord al destinului  de pe Casa Dumnezeu XVI este precedat deci de Lilith, luna neagra conjuncta cu Luna Plina in Sagetator, in zodia INTELEGERII, pe casa gandirii si comunicarii, pe arcana Diavolului XV! Se pare ca personajul are linie directa de comunicare cu EI, in astral, prin inspiratie si intuitie, vise, premonitii, telepatie… dar e bine sa fie atent sa nu abuzeze si sa nu se foloseasca de aceste abilitati pentru a-i controla, subjuga, seduce sau manipula pe altii. S-ar putea spune ca destinul lui ar fi sa-si regaseasca Dumnezeul interior din Diavolul care-i intretine iluzia, sa elibereze esenta ascunsa in aparente! Drumul sau duce de la Diavol la Casa Dumnezeu, de la cadere la inaltare, din iad inapoi in rai. Iar Diavolul sta numai bine intre Soarele de la NS al trecutului de pe mijlocul cerului  (MC-constientul) si Luna dinspre NN al destinului de la Fundul Cerului (IC -subconstientul). Cunoasterea de Sine, evolutia personala prin intelegerea profunda a binelui si raului (pomul cunoasterii), a legilor universale (legea suprema a iubirii si legea cauzalitatii) formeaza structura de baza, linia destinului sau in aceasta viata. Sincer, n-am mai vazut o asemenea configuratie! Soarele XVIIII conjunct cu Saturn (karma) pe arcana Papei V se afla in opozitie cu Lilith conjuncta cu Luna de pe arcana Casei Dumnezeu. Iar in mica mandala pe care am facut-o Soarele sta pe Roata Fortunei X pe care se pare ca, in astrograma, Uranus-cerul o supravegheaza ca un Sfinx si ii testeaza periodic evolutia personalitatii (casa I). Pot fi situatii in viata sa in care nu prea i se da de ales si soarta il mana de la spate! Si toata aceasta furtuna are loc intre casele III a gandirii si comunicarii si VIIII a filozofiei de viata. Deci e necesar sa acorde atentie asupra modului in care mentalitatea si modul in care isi exprima ideile ii influenteaza si configureaza filozofia de viata. Cred ca este destul de greu de trait cu astfel de opozitii, uneori conflicte interioare si exterioare care insa pot fi transformate oricand in complementaritati iar cheia pentru acest proces o detin arcanele XI a Puterii de la picioarele Diavolului si Spanzuratul XII din casa I a personalitatii, sub inspiratia intuitiva, contemplativa  a celor 2 Luni conjuncte ce ii insinueaza subtil directia de schimbare si ii declanseaza renasterea atunci cand se afla pe receptie! Asadar Nativul evolueaza atunci cand urmareste inversarea de mentalitate prin retragere in Sine de cate ori este nevoie,schimband perspectiva asupra realitatii inconjuratoare si realizeaza stapanirea de Sine prin armonie interioara si pace mental-emotionala. In zona trecutului, arcana Papei V (care reprezinta si numarul sau de destin), sustinut de Soare si Saturn pe astrograma, sugereaza ca ar fi putut fi candva un ghid spiritual care a facut la un moment dat niste alegeri nu tocmai corecte, lasandu-se ispitit (NS pe arcana Indragostitul VI) sa abuzezede putere. Si din cauza asta Indragostitul VI s-a transformat in Diavolul XV, de valoare numerica tot 6. Dupa cum bine se vede in arcana, Diavolul a inghitit Soarele in pantec si cele 2 luni in piept si astfel controleaza pe deplin corpul emotional iar asta ii permite sa se mentina pe un piedestal si sa-i mentina legati pe cei doi sclavi umani. Insa in zona viitorului, al destinului din aceasta viata, Casa Dumnezeu de la NN sugereaza ca prin eliberarea de dogme si prejudecati, ispite, conditionari Nativul isi poate regasi Raiul pierdut (arcana XVII) in interiorul caminului, a familiei (casa IIII).

In orice caz, Diavolul exceleaza prin inteligenta si este perfect capabil sa indeplineasca orice misiune si-ar propune. Deci atentie la alegerile pe care le face in viata, ca acolo s-a impiedicat alta data. Daca sunt din iubire si respecta legea cauzalitatii, ce tie nu-ti place altuia nu face si consecintele care deriva din ele, in spiritul dreptatii si adevarului universale, atunci nu are cum sa-si rateze destinul de eliberare al Casei Dumnezeu.

Sunt inca multe alte elemente in aceasta poveste de viata dar pe astea am simtit sa le impartasesc.